Aktivera Fakturering

 • Välj Fakturering under Inställningar > Moduler.
 • Specifika inställningar ställer du in under Inställningar för Fakturering.

 

Fakturering utifrån bokning

 • Under Inställningar för Fakturering > Allmänt välj att basera fakturorna på bokningar. 
 • Under Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsform fyller du i vad dina tjänster kostar och vilken moms som gäller. 
 • Nedan visas bokningsrutan som dyker upp när du klickar på en bokning i kalendern. Så länge som det står "Ej betalat" längst ner, så kommer bokningen att dyka upp under Fakturor och ligga som grund för faktureringen.  • Betalar klienten på annat sätt, klicka på "Ej betalat" och välj det alternativ som passar bäst. Då kommer denna bokning inte visas i Fakturor.

 

Fakturering utifrån journalanteckningar

 • Under Inställningar för Fakturering > Allmänt välj att basera fakturorna på journal. 
 • Under Inställningar för Journal > Kontakttyper fyller du i pris och moms för journalanteckningarna. Du kan även välja ifall du vill att en sorts journalanteckning inte ska visas i faktureringen. 

 

 

Skicka fakturor till enskild klient eller företagskund

 • Klicka på Fakturering och sedan på fliken Underlag.
 • Klicka på den klient/företagskund som du vill fakturera. Du får då upp information om de olika posterna på fakturan och kan tex ändra pris eller lägga till fler saker du vill fakturera. 
 • Klicka på "Registrera" längst ner till vänster, för att välja hur du vill skicka fakturan:  

  • Registrera = fakturan skapas, men skickas inte. Du behöver manuellt öppna den igen för att t.ex. skriva ut den. 
  • Registrera & skicka via e-post = fakturan skickas som PDF via mail.
  • Registrera & skicka med brev = fakturan skrivs ut och läggs maskinellt i kuvert och skickas som ett riktigt brev.  
  • Registrera & skicka via kommunikation = fakturan skickas via chatten till klienten (obs fungerar ej till företagskunder). Klienten behöver logga in för att ladda ner fakturan som PDF. 
  • Registrera & skicka som e-faktura = fakturan skickas som e-faktura.
    
    

Skicka många fakturor på en och samma gång

 • Under fliken Underlag finns en checkbox. Klicka i den för att välja alla klienter och företagskunder. 
 • Du kan framför varje klient/företagskund också klicka i och ur checkboxen. 
 • När du vill skapa och skicka fakturorna: klicka på den lilla pilen till vänster om den översta checkboxen. 
 • Välj därefter det alternativ som passar bäst. Observera att alternativen att skicka med riktiga brev, via kommunikation samt via e-faktura inte finns när du skickar flera fakturor samtidigt.