Visa datan i kolumner
För att öppna en csv-fil i Microsoft Excel behöver du göra på ett speciellt sätt för att den ska visa information i kolumner:
  1. Starta Excel och öppna sedan CSV-filen inifrån programmet.
  2. Markera kolumn A, klicka sedan på fliken ”Data” och välj sedan ”Text till kolumner”. ...
  3. Välj ”Avgränsade fält” och klicka på ”Nästa”.
  4. Välj ”Komma” som ”Avgränsare” och klicka på ”Nästa”.
  5. Välj ”Allmänt” och klicka på ”Slutför”.

 

Visa speciella tecken (t ex å,ä,ö)
Kaddio exporterar filer i teckenkodningen UTF-8. Det finns stöd för alla tänkbara tecken. För att visa dem behöver programmet veta att det ska tolka datan som UTF-8 vid importen.
I ditt tabellprogram kollar du under "Avancerat" eller "Avancerade inställningar" efter inställning för text- eller teckenkod och anger UTF-8.