I Kaddio kan du hantera betalningar och kvitton med modulen Tidsbokning och i modulen Fakturering.
 

Hantera extern betalning genom Tidsbokning

Du kan notera att du har fått betalt för en bokning i Kalendern genom att ange betalsätt på bokningen. Förinställt är "Ej betalat".

För att skicka ett kvitto till kunden klickar du på "Mer" och väljer det alternativ som passar.

Underlag till bokföring genom Dagrapport
Från Rapporter > Dagrapport kan du få ut en sammanställning av dagens alla betalningar. För att få ut en pdf kan du högerklicka på sidan och välja skriv ut. Vill du visa klientens namn på dagrapporten, klicka i rutan vid kolumnen Klient.

Om en behandling har fakturerats via Kaddio Fakturering kommer bokningen i kalendern markeras som "Fakturerad". Denna behandling kommer inte med i Dagrapporten. Underlag till bokföring sker då istället genom exportfunktionen i Fakturering.
Underlag till bokföring genom csv-fil
Underlag för bokföring kan också tas ut från Rapporter > Rapportverktyg > Datakälla: Bokningar och avbokningar. Välj aktuell tidsperiod och ladda ner en csv. Öppna filen i t ex. Numbers eller Excel. Välj ut önskade kolumner och skriv ut tabellen som pdf.
Statistik
Vill du få koll på månadens intäkter går du till Rapporter > Rapportverktyg och väljer:
Datakälla: Bokningar och Avbokningar + önskad tidsperiod
Beräkna: Summa. 
Värde: Pris
Huvudaxel: Betalsätt
Serier: Månad
 
 
 

Hantera extern betalning genom Fakturering

I Kaddios Fakturering kan du förutom "vanliga" fakturor skapa kontantfakturor genom att sätta betalningsvillkor till noll dagar. Fakturan markeras automatiskt som betald. Fakturan kan användas som kvitto genom att skicka till kund.
När du har registrerat fakturan och öppnar den igen kan du ändra vilket bokföringskonto betalningen ska ligga på. Under Inställningar för Fakturering > Bokföring kan du lägga till fler tillgångskonton och du väljer själv vilket nummer de olika bokföringskontona ska ha. Ett konto kan ex. ha namnet "Betalning genom iZettle" eller "Betalning genom swish".
Underlag till bokföring
Från fakturavyn kan du exportera ut en sie-4-fil som går att ladda upp i de flesta bokföringsprogram.

Du kan också ställa in att en kopia på alla fakturor ska skickas till en epostadress i ditt bokföringsprogram under Inställningar för Fakturering > Allmänt.

Statistik
Vill du snabbt kolla intäkterna går du till Rapporter > Rapportverktyg och väljer:
Datakälla: Fakturor + önskad tidsperiod
Beräkna: Summa. 
Värde: Total
Huvudaxel: Månad
Du kan också ta ut all fakturainformation som csv-fil och laborera själv.