(kräver administratörsrättigheter)

Rapportverktyget ingår kostnadsfritt för alla som har ett Kaddiokonto.

Rapportverktyget har många möjligheter och bäst är att testa sig fram. Här följer en förklaring till fältens innebörd samt hur du gör för att ta fram några vanliga rapporter.

Bildförklaring:

1. Här väljer du vilken data och tidsperiod rapporten ska baseras på

2. För att få fram datan Klicka på "Visa rapport"

3. Här kan du ladda ner datan som CSV 

4. Här kan du filtrera vilken data som ska synas i rapporten

5. Här väljer du vilket resultat din rapport ska beräkna. (Detta utgör värdet på x-axeln i ett stapeldiagram)

6. Här väljer du hur du vill gruppera ditt resultat. (Detta är värdet på y-axeln i ett stapeldiagram)

7. Här väljer du hur du vill presentera resultatet: Stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram eller i tabellformat

 

 

EXEMPEL

Antal unika patienter per vecka 

1. Datakälla: Journalanteckningar + önskad tidsperiod

2. Välj om du vill filtrera datan (ex. bara en viss behandlare)

3. Beräkna: Antal unika.  Värde: Patient ID

4. Huvudaxel: Vecka

 

Antal nya patienter per månad 

1. Datakälla: Patienter + önskad tidsperiod

2. Välj om du vill filtrera datan (ex. bara en viss behandlare)

3. Beräkna: Antal  

4. Huvudaxel: Månad

 

Värdet av inbokade behandlingar (ex förväntad intäkt)

1. Datakälla: Bokningar + önskad tidsperiod 

2. Välj om du vill filtrera datan (ex. bara en viss behandlare). Vill du inte se avbokningar väljer du "Nej" i filtret "Avbokningar"

3. Beräkna: Summa.  Värde: Pris  

4. Huvudaxel: Behandlingsform

 

Antalet journalanteckningar per patient eller per kön

1. Datakälla: Journalanteckningar + önskad tidsperiod

2. Beräkna: Antal

3. Huvudaxel: Patient-Id eller Kön

4. Serier: Typ