(kräver administratörsrättigheter)

Rapportverktyget ingår kostnadsfritt för alla som har ett Kaddiokonto.

Rapportverktyget har många möjligheter och bäst är att testa sig fram. Här följer en förklaring till fältens innebörd samt hur du gör för att ta fram några vanliga rapporter.

Bildförklaring:

1. Här väljer du vilken data och tidsperiod rapporten ska baseras på

2. För att få fram datan Klicka på "Visa rapport"

3. Här kan du ladda ner datan som CSV 

4. Här kan du filtrera vilken data som ska synas i rapporten

5. Här väljer du vilket resultat din rapport ska beräkna. (Detta utgör värdet på x-axeln i ett stapeldiagram)

6. Här väljer du hur du vill gruppera ditt resultat. (Detta är värdet på y-axeln i ett stapeldiagram)

7. Här väljer du hur du vill presentera resultatet: Stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram eller i tabellformat

 

 

EXEMPEL

Antal bokade besök per behandlare månadsvis
Datakälla: Bokningar och avbokningar + önskad tidsperiod
Typ: Bokning
Beräkna: Antal
Huvudaxel: Behandlare
 

Antal unika patienter per vecka 

Datakälla: Journalanteckningar + önskad tidsperiod

Välj om du vill filtrera datan (ex. bara en viss behandlare)

Beräkna: Antal unika.  Värde: Patient ID

Huvudaxel: Vecka

 

Antal nya patienter per månad 

Datakälla: Patienter + önskad tidsperiod

Välj om du vill filtrera datan (ex. bara en viss behandlare)

Beräkna: Antal  

Huvudaxel: Månad

 

Förväntad intäkt av inbokade behandlingar

Datakälla: Bokningar + önskad tidsperiod 

Välj om du vill filtrera datan (ex. bara en viss behandlare). Vill du inte se avbokningar väljer du "Nej" i filtret "Avbokningar"

Beräkna: Summa.  Värde: Pris  

Huvudaxel: Behandlingsform

 

Antal journalanteckningar per patient eller per kön

Datakälla: Journalanteckningar + önskad tidsperiod

Beräkna: Antal

Huvudaxel: Patient-Id eller Kön

Serier: Typ

 

Antal behandlingsformer per månad

Datakälla: Bokningar och avbokningar + önskad tidsperiod

Typ: Bokning

Beräkna: Antal

Huvudaxel: Behandlingsformer

 

Intäkter genom fakturor per månad 

Datakälla: Fakturor + önskad tidsperiod

Beräkna: Summa.    Värde: Total

Huvudaxel: Månad

 

Intäkter från betalda bokningar per månad 

Datakälla: Bokningar och avbokningar + önskad tidsperiod

Beräkna: Summa.    Värde: Pris

Huvudaxel: Månad

 

 

Öppna .csv-fil i Excel