Funktionen kräver modulen Journal eller Fakturering.

Du kan koppla klienter till ett företag, så att fakturor inte skickas till klienten utan till företaget i fråga.

Företaget som ska faktureras måste vara inlagt i Kaddio som Företagskund. Klienter knyts sedan till företagskunden.

För att skapa en ny företagskund, klicka på + efter Företagskunder i vänsterspalten i Kaddio och fyll i uppgifterna för företaget som ska faktureras.

För att koppla en klient till företagskund, gå till klientens Personuppgifter. Under rubriken Fakturering väljer du vilken företagskund klienten ska kopplas till.

Nu kommer klientens alla fakturor att adresseras till företagskunden. 

 

Exempel: Både Kajsa och Pelle får behandling som bekostas av Företaget AB. Under Fakturor kommer alla fakturaposter för både Kajsa och Pelle samlas på samma faktura till Företaget AB. Observera att all klientinformation uteblir från fakturan.

 

 

Skicka brev till företagskund

Du kan söka upp alla adresser som finns i Företagskunder i brevtjänsten. Företagskunder fungerar alltså som ett adressregister.