Genom att lägga till företagskunder kan du koppla klienter till ett företag, så att fakturorna inte skickas till klienten utan till företaget i fråga.

 

Skapa en ny företagskund

  • Klicka på + efter Företagskunder och fyll i uppgifterna.
     

Koppla klient till företagskund

  • Under en klients Personuppgifter finns rubriken "Företagskund", välj vilken det gäller där. 
     

När detta är gjort kommer klientens alla fakturor att adresseras till företagskunden. 

 

Exempel: Både Kajsa och Pelle får behandling som bekostas av Företaget AB. Under Fakturor kommer alla fakturaposter för både Kajsa och Pelle samlas på samma faktura till Företaget AB. Observera att all klientinformation uteblir från fakturan.

 

 

Skicka brev till företagskund

Du kan söka upp alla adresser som finns i Företagskunder i brevtjänsten. Företagskunder fungerar alltså som ett adressregister.