Denna funktion kräver modulen Fakturering.

Med modulen Automatisk avprickning får du automatiskt in information i Kaddio om när dina skickade fakturor är betalda till ditt bankgironummer: vilket datum, till vilket konto och belopp.

 

Gör så här för att använda:

  1. Kontakta din bank och be dem ansluta ditt bankgironummer till Servicebyrå Kaddio AB med servicebyrånummer 941001.
  2. Aktivera modulen "Automatisk avprickning" under Inställningar > Moduler
  3. Ställ in vilket OCR-avtal du har bestämt med din bank under Inställningar för fakturering > OCR.
  4. Ställ in ditt Bankgironummer under Inställningar för fakturering > Betalning.
  5. Välj vilka bokföringskonton som ska användas för den automatiska avprickningen under Inställningar för fakturering > Bokföring

Läs mer på Bankgirots webbplats om de olika OCR-avtalen.