Denna funktion kräver modulen Fakturering

För att aktivera Automatisk avprickning kontaktar du oss på support@kaddio.com.

Med modulen Automatisk avprickning prickas dina skickade fakturor i Kaddio automatiskt av med belopp, datum och konto när en betalning görs till ditt bankgironummer.

 

Checklista:

  1. Kontakta din bank och be dem ansluta ditt bankgironummer till Servicebyrå Kaddio AB med servicebyrånummer 941001.
  2. Kontakta Kaddios support för att aktivera modulen Automatisk avprickning.
  3. Ställ in vilket OCR-avtal du har bestämt med din bank under Inställningar för fakturering > OCR.
  4. Ställ in ditt Bankgironummer under Inställningar för fakturering > Betalning.
  5. Välj vilka bokföringskonton som ska användas för den automatiska avprickningen under Inställningar för fakturering > Bokföring

Läs mer på Bankgirots webbplats om de olika OCR-avtalen.