Det finns möjlighet att aktivera ett kontaktformulär på din Kaddio-sida. En flik dyker då upp som heter Kontakta oss. Här kan vem som helst skriva ett meddelande till din organisation. Namn, epost och telefonnummer och meddelande är obligatoriskt att fylla i.  

Aktivera Kontaktformulär:

  • Kontrollera att modulen Kommunikation (video & chat) är aktiverad.
  • Aktivera "Visa ett publikt Kontaktformulär på dinorganisation.kaddio.com"under Inställningar för Kommunikation.
  • Välj Mottagare av nya meddelanden: Vem i din organisation som tar emot meddelandena. 
  • Om så önskas  fyll i underrubrik och instruktion i meddelandefältet.

 

Ta emot meddelanden genom Kontaktformulär:

  • När en klient skickat ett meddelande via kontaktformuläret syns detta som en notis i Kommunikation i vänsterspalten. Du får också en notis via epost när du inte är inloggad. 
  • Klientens uppgifter läggs automatiskt in som en ny klient. 
  • När du svarar klienten med ett meddelande skickas ett mail till klienten om att ett meddelande finns att läsa samt en länk för att logga in i Kaddio. 
  • Obs! För att klienten ska kunna svara på ditt svar måste de kunna logga in i Kaddio. Detta är en inställning som görs under Inställningar > Säkerhet > Inloggning för klienter. Läs mer om klientinloggning här.
  • Obs! För att klienten ska kunna logga in med BankId måste du lägga in klientens personnummer.  

 

Integrera Kontaktformulär på egen webbsida

Du kan integrera kontaktformuläret på en annan webbsida om du önskar. Läs mer om integrering av Kontaktformulär här.