Om du vill, kan du låta klienter logga in på din Kaddio. Hur klienter loggar in beror på organisationens inställningar för inloggning. 

Klienter loggar in på samma webbadress som du som behandlare, på din_organisation.kaddio.com/login. Organisationens URL (webbadress) finns under Inställningar > Allmänt. Observera att det inte är www framför adressen. 

När behöver en klient logga in?

Exempel på tillfällen när klient loggar in i Kaddio är:

 • Om stark autentisering krävs för videosamtal eller chat.
 • Om du vill dela filer på ett krypterat sätt i chatten.
 • Om du vill att klienter ska logga in för att kunna boka tid. 

Tillåt klienter att logga in

För att tillåta klienter att logga in, gör följande:

 • Gå till Inställningar > Säkerhet. 
 • Aktivera checkboxen Tillåt klienter att logga in.
 • Klicka på Spara.

Nu kan klienter logga in på din_organisation.kaddio.com/login med de metoder för inloggning som organisationen har valt.

Notera: För inloggning med tvåfaktorsautentisering krävs att klientens mobiltelefonnummer finns inlagt under Personuppgifter.
Notera: För inloggning med Mobilt BankID krävs att klientens personnummer finns inlagt under Personuppgifter.

Tillåt personer som inte redan är klienter att logga in med Mobilt BankID 

Du kan ställa in att personer som ännu inte är tillagda som klienter i Kaddio ska kunna logga in, genom att identifiera sig med Mobilt BankID. Denna inställning används t.ex. för videokommunikation eller om du vill att din bokning ska föregås av identifiering av Mobilt BankID.  

För att tillåta oregistrerade klienter att logga in med Mobilt BankID, gör följande:

 • Gå till Inställningar > Säkerhet.
 • Under rubriken Tillåtna inloggningsmetoder, kontrollera att checkboxen Inloggning med Mobilt BankID är iklickad. 
 • Under rubriken Inloggning för klienter, kontrollera att checkboxen Tillåt klienter att logga in är iklickad.
 • Klicka i checkboxen Tillåt klienter som ännu inte finns i organisationen att logga in med Mobilt BankID.
 • I rutan Meddelande till nya patienter kan du skriva ett generellt meddelande som visas i klientens Kommunikation när denne loggar in. Detta kräver modulen Kommunikation.

Nu kan även oregistrerade klienter logga in med Mobilt BankID. En klientprofil skapas i samband med inloggningen.

Informera klient om inloggning 

Du kan meddela klienterna om var och hur de loggar in i Kaddio på olika sätt:

 1. När du lägger till en ny klient under Klienter > Ny klient och har fyllt i en e-postadress, klicka i checkboxen Bjud in till Kaddio. Klienten får ett mail med information om var och hur denne kan logga in. 
 2. Bjud in en redan inlagd klient genom att gå till klientens Personuppgifter, rubriken Konto och klicka på knappen Bjud in. Klienten får ett mail med information om var och hur denne kan logga in.
 3. Lägg till information om inloggning i bokningsbekräftelsen via e-post eller sms. Detta gör du under Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer på raden Extra info e-post och Extra info SMS
 4. Lägg en direktlänk till inloggningsadressen (din_organisation.kaddio.com/login) på din egna hemsida. En direktlänk passar extra bra om du vill att klienten ska identifiera sig med Mobilt BankID för att kunna göra en bokning.

Vad ser en klient i inloggat läge?

I inloggat läge får klienten får tillgång till följande (under förutsättning att organisationen har dessa moduler):

 • Kommunikation (Chat och Video)
 • Bokning 
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter

Klienten kan aldrig se sin journal och ser endast sina egna bokningar.

För exempel, se demo.kaddio.com och logga in som klient/patient.

 

Mer information