Ställ in inloggningsalternativ

Du ställer in inloggningsalternativ under Inställningar > Säkerhet. Alternativen gäller för alla användare på organisationen (både behandlare, klienter och administratörer).

Det finns tre inloggningssätt och det går att erbjuda flera alternativ samtidigt:

*Uppfyller Socialstyrelsens krav för stark autentisering för vårdgivare inom HSL som hanterar klientdata på webben. Vi rekommenderar generellt att använda Tvåfaktorsautentisering eller Mobilt BankID då det innebär högsta säkerheten vid inloggning. 

Tillåt klienter att logga in

 • Gå till Inställningar > Säkerhet.
 • Aktivera checkboxen Tillåt klienter att logga in.
 • Kom ihåg att Spara.

Informera klienten om inloggningen  

 • När du lägger till en ny klient i systemet under Klient > Ny klient kan du välja att klicka i checkboxen Bjud in till Kaddio som dyker upp när du fyllt i en e-post adress till klienten.
 • Du kan också göra det i efterhand via Klienten > Personuppgifter > Konto > Bjud in. Klicka på knappen Bjud in. 
 • Klienten får nu ett mail med information om hur denne ska logga in.

Vid Tvåfaktorsautentisering är det viktigt att du lagt till klientens telefonnummer i klientens personuppgifter.

Vid Mobilt BankID är det viktigt att du lagt till klientens personnummer.

 

Tillåt klienter som inte redan är registrerade att logga in med Mobilt BankId 

Du kan ställa in att klienter som inte är tillagda som klienter i Kaddio ska kunna logga in genom att identifiera sig med Mobilt BankID. Detta används tex för videokommunikation eller om du vill att din bokning ska föregås av identifiering av Mobilt BankId.  

 • Gå till Inställningar > Säkerhet.
 • Kontrollera att checkboxen Inloggning med Mobilt BankID är aktiverad under rubriken Tillåtna inloggningsmetoder.
 • Gå till rubriken Inloggning för klienter.
 • Kontrollera att checkboxen Tillåt klienter att logga in är aktiverad.
 • Aktivera checkboxen Tillåt klienter som ännu inte finns i organisationen att logga in med Mobilt BankID.
 • Om du önskar kan du nu skriva ett generellt meddelande som kommer att synas i klientens Kommunikation när denne loggar in. Detta kräver modulen Kommunikation.

 

Vad får klienten åtkomst till?

Klienten får tillgång till chat, video, kontaktuppgifter, uppgifter och bokning (under förutsättning att organisationen har dessa moduler).

Klienten kan aldrig se sin Journal.