1. Under Inställningar > Säkerhet välj "Inloggning med Mobilt BankID". Markera även "Tillåt klienter att logga in" om du vill kunna använda kommunikationsmodulen. 

2a. Mobilt BankID som enda möjliga inloggningssätt: Klicka ur "Inloggning med e-post och lösenord". Nu går det endast att logga in med Mobilt BankID. 

2b. Mobilt BankID och tvåfaktorsautentisering som möjliga inloggningssätt. Klicka i "På" under Kräv även kod via SMS (tvåfaktorsautentisering)

Stark autentisering
För dig som är legitimerad vårdgivare är det ett krav från Socialstyrelsen att du använder dig av stark autentisering (dvs att du identifierar dig på två sätt) när du loggar in i systemet där du sparar patientdata. Kaddio erbjuder Mobilt BankID och Tvåfaktorsautentisering (kod skickas via sms). Det är då viktigt att inte tillåta inloggning med endast e-post och lösenord. Oavsett om du är legitimerad vårdgivare eller inte så rekommenderar vi stark autentisering, då det innebär att inloggningen är på högsta säkerhetsnivån.