Säker inloggning

Tvåfaktorsautentisering innebär att inloggning sker genom att en kod som skickas på sms ska skrivas in. Detta är inom ramen för socialstyrelsens krav på stark autentisering. 

 

Ställ in tvåfaktorsautentisering

1. Fyll i ditt mobiltelefonnummer under Behandlare > Ditt namn.
2. Sedan går du till Inställningar > Säkerhet och aktiverar "Kräv även kod via SMS (tvåfaktorsautentisering)". 

Kom ihåg att detta påverkar dina kollegors och klienters möjlighet att logga in, lägg därför även till deras telefonnummer under deras personliga inställningar för att de ska kunna logga in. 

 

Utländskt telefonnummer

Vill du lägga in ett utländskt telefonnummer går det fint. Ange landskoden och skippa första nollan i telefonnumret. Landskoden kan börja med antingen "+" eller "00".