För dig som är legitimerad vårdgivare och arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen är det ett krav från Socialstyrelsen att använda stark autentisering – att du identifierar dig på två sätt – vid inloggning till system där patientdata sparas.

Kaddio erbjuder två inloggningsmetoder som uppfyller kraven på stark autentisering; Mobilt BankID och Tvåfaktorsautentisering (e-post, lösenord och kod som skickas via SMS). 

Du kan ha båda inloggningsmetoderna aktiverade samtidigt, eller välja ett av dem.

De inloggningsmetoder du väljer kommer att gälla både för organisationen och för klienter som loggar in i Kaddio.

Notera att inloggning med endast e-post och lösenord inte uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering. 

 

Mer information