För dig som är legitimerad vårdgivare och arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen är det ett krav från Socialstyrelsen att använda stark autentisering (att du identifierar dig på två sätt) vid inloggning till system där patientdata sparas.

Kaddio erbjuder två inloggningssätt; Mobilt BankID och Tvåfaktorsautentisering (kod som skickas via SMS). Båda alternativen uppfyller kraven på stark autentisering. 

Du kan ha båda inloggningsalternativen aktiverade samtidigt, eller välja ett av dem.

 

Inställningar för inloggning med Mobilt BankID:

  • Gå till Inställningar > Säkerhet och rubriken Tillåtna inloggningsmetoder.
  • Klicka i rutan Inloggning med Mobilt BankID.

 

Inställningar för inloggning med tvåfaktorsautentisering:

  • Gå till Inställningar > Säkerhet och rubriken Tillåtna inloggningsmetoder.
  • Klicka i rutan Inloggning med e-post och lösenord.
  • Under rubriken Kräv även kod via SMS (tvåfaktorsautentisering), välj På.

Notera att inloggning med endast e-post och lösenord inte uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering.