Kaddio Bokning och Kontaktformulär kan visas på vilken hemsida som helst med hjälp av iframe-kod.

Du behöver ha modulen Bokning för tidsbokningen och modulen Kommunikation för kontaktformuläret.  

För att integrera Bokning eller Kontaktformulär på din hemsida, gör följande:

  • Kopiera iframe-koden nedan för Bokning eller Kontaktformulär.
  • Klistra in iframe-koden i koden på din hemsida där du vill ha bokningen eller formuläret.
  • Ändra demo.kaddio.com i iframe-koden till din Kaddio-adress.
  • I Kaddio, gå till Inställningar > Säkerhet och ställ in vilka webbplatser som är godkända för iframe. Kaddio blockerar alla andra sidor från att bädda in din Kaddio via iframe, för att skydda dig från Clickjacking.

Nu är bokningen eller formuläret integrerat på din hemsida.

Iframe-kod för Bokning:

<iframe src="https://demo.kaddio.com/iframe/booking" style="border: 0" width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="yes"></iframe>

Kom ihåg att ändra demo.kaddio.com till din egen url.

Iframe-kod för Kontaktformulär:

<iframe src="https://demo.kaddio.com/iframe/contact-us" style="border: 0" width="500" height="650" frameborder="0" scrolling="yes"></iframe>

Kom ihåg att ändra demo.kaddio.com till din egen url.

 

Exempel på hur integrerad Bokning ser ut:

 

Direktlänkar till tidsbokningen av Behandlare, Plats eller Behandlingsform

Det går att lägga in direktlänkar på din hemsida för att nå filtrerade varianter av din publika bokningssida. Filtreringar går att göra på Behandlare, Behandlingsform eller Plats.

Du hittar direktlänkarna på följande ställe i Kaddio:

  • Behandlare – Se behandlarens profilsida under Kalender och bokning, rubrik Direktlänk.
  • Behandlingsform – Se Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsform på respektive behandlingsform vid rubrik Direktlänk.
  • Plats – Se Inställningar för Tidsbokning > Platser på respektive plats vid rubrik Direktlänk.

Dessa länkar går till en filtrerad vy av tidsbokningen för klient enligt valen ovan.

Du kan till exempel använda direktlänkar på följande sätt:

  • Länk till bokning av en viss behandlare från en presentationssida över anställda.
  • Länk till bokning av en viss behandlingsform från en presentationssida av behandlingen.
  • Länk till bokning vid en viss plats om ni har mottagning på flera ställen.

 

Kontaktformulär och SEO

För dig som tycker SEO är viktigt, erbjuder Kaddio meddelanden via postMessage() som du kan implementera på din sida enligt nedan:

Exempel med Google Analytics "events"

window.addEventListener("message", receiveMessage, false);
function receiveMessage(event){

  // Lyssna ENDAST på meddelanden från kaddio - i detta fall Demokliniken.
  if (event.origin !== "https://demo.kaddio.com"){
    return;
  }

  // Formuläret har skickats ...
  if(event.data == 'kaddio.contactForm.success'){
    ga('set', {page: ..., title: ...});
    ga('send', 'event');
  }
}

 

Visa nästa lediga tid var som helst på webbsidan (avancerat)

Du kan visa information om nästa lediga tid var som helst på din webbsida och med olika filter, till exempel utifrån en plats, en behandlare eller en behandlingsform. Detta kan kombineras med en filtrerad länk till Kaddio-sidan där själva bokningen genomförs.
 
Notera att detta steg kräver kunskap om webbutveckling.