För att använda journalformulär behöver du ha modulen Journalformulär aktiverad under Inställningar > Moduler

Skapa journalformulär

1. Under Inställningar för Journal > Formulär kan du skapa dina formulär. 

2. Utforma formuläret så som du vill ha det. Du kan se en förhandsvisning hur det kommer att se ut. 

 

Använd formulär

1. I journalen, välj "Nytt" och därefter det formulär du vill öppna upp för patienten. 

2. Därefter kan du välja om du skicka länken till formuläret till klienten via sms eller e-post, alternativt fylla i det direkt. 

3. Klienten kan via länken som skickas öppna upp formuläret på en säker sida på mobil eller dator och fylla i svaren. 

4. Svaren hittar du som en journalanteckning så fort klienten har fyllt i formuläret.