Formulär förväxlas ibland med Enkäter. Skillnaden är att Enkäter skickas ut till en grupp och svaren kommer in anonymiserat.  

Formulär ingår som funktion i modulen Journal.

Med Formulär kan du skicka frågor till enskilda klienter, till exempel en hälsodeklaration eller skattningsformulär. Du kan skapa egna formulär eller använda kostnadsfria standardformulär från Kaddio Paket.

Läs mer om att skicka formulär här--> 

Skapa eget formulär 

Funktionen kräver administratörsrättigheter.

För att skapa ett formulär, gör följande:

 • Gå till Inställningar för Journal > Formulär.
 • Klicka på Nytt formulär och välj Tomt formulär.
 • Namnge formuläret och klicka OK.
 • Utforma formuläret så som du vill ha det, se detaljer nedan under Utformning av formulär
 • Klicka på fliken Förhandsvisning för att se hur formuläret kommer att se ut. 

 • Klicka på fliken Gränser och beräkningar för att ställa in summering, medelvärdesberäkningar och liknande.
 • När formuläret är klart, klicka på knappen Publicera i över högra hörnet. Bekräfta med OK.

Nu är formuläret publicerat i listan under Inställningar för Journal > Formulär och kan användas för utskick.

Läs mer om att skicka formulär här-->

Notera: Efter publicering kan du endast ändra textformuleringar i rubriker, frågor och instruktioner. Typ av svar, alternativ och gränser kan inte ändras.

Utformning av formulär

Frågorna i ett formulär sorteras i olika sektioner. En ny sektion motsvarar en ny sida i formuläret. Varje sektion kan ha en titel, en instruktion och frågor.  

Frågor kan utformas med följande format för svar:

 • Fritext: Svar med längre text. 
 • Fritext en rad: Svar med en rad text.
 • Numeriskt värde: Endast svar med siffror.
 • Skala: Svar på skala där du definierar min, max och steglängd.
 • Alternativ med numeriskt värde: Klickruta med synligt eller dolt numeriskt värde. Svar kan räknas samman till en summa eller ett medelvärde.
 • Flerval: Alternativ där klienten kan markera ett svar.
 • Välj flera: Alternativ där klienten kan markera flera svar. 

Det går att ställa in om frågor är obligatoriska eller frivilliga.

Det går också att sätta villkor för en fråga så att ett visst svar öppnar en viss sektion. Det går enbart att sätta ett villkor per sektion och endast för frågetyperna Flerval, Flerval med värde och Välj flera

Gränser och beräkningar

Under fliken Gränser och beräkningar kan du ställa in hur resultatet av numeriska svar ska räknas samman. Resultat kan visas som summa eller som medelvärde. Resultat redovisas både per sektion och totalt för hela formuläret. Du kan också ställa olika gränser för tolkning av resultat.

När klienten har fyllt i formuläret visas resultat och gränsberäkningar i en journalanteckning.
 

Duplicera formulär

Du kan många gånger spara tid genom att duplicera ett existerande formulär:

 • Gå Inställningar för Journal > Formulär.
 • Klicka på Nytt formulär och välj ett existerande formulär under rubriken Duplicera.

Det duplicerade formuläret hamnar i listan över formulär som ett utkast. Gör eventuella redigeringar och publicera sedan formuläret.

Ladda ner och dela formulär

Det finns färdiga formulär att ladda ner kostnadsfritt från Kaddio Paket. Detta kan vara standardformulär som Kaddio tillhandahåller eller formulär som en annan Kaddio-användare delat med dig. Glöm inte att det nerladdade formuläret behöver publiceras för att kunna användas.

Genom Kaddio Paket kan du även dela formulär med andra organisationer.

 

Mer information