Journalformulär är ett tillägg till modulen Journal där du kan skicka frågeformulär till enskilda klienter och där frågor och svar automatiskt sparas i journalen. Du kan också ställa in att ett visst formulär automatiskt ska skickas till en klient vid bokning av en viss typ av behandling. Denna funktion kräver även modulen Kalender & Tidsbokning.

Observera att Journalformulär ibland förväxlas med Enkäter. Skillnaden är att Enkäter skickas ut till en grupp och svaren kommer in anonymiserat.  

Skapa ett journalformulär

 • Kontrollera att du har modulen Journal aktiverad under Inställningar>Moduler
 • Aktivera modulen Journalformulär under Inställningar>Moduler
 • Skapa ett formulär under Inställningar för Journal > Formulär och klicka på Nytt formulär. Du kan skapa ett formulär i form av ett Tomt formulär eller i form av en kopia av ett formulär som redan finns under rubriken Duplicera
 • Utforma formuläret så som du vill ha det. Innehållet sparas automatiskt efter en stund eller när du klickar utanför fältet.
 • Frågorna sorteras i olika sektioner där en sektion är en sida när klienten svara på formuläret. Varje sektion kan ha en titel och en instruktion och ett antal frågor.  
 • Du kan ställa in om frågor är obligatoriska eller frivilliga.
 • Du kan ställa in vilket format svaret ska ha:
  - Fritext: Klienten kan svara med en längre text 
  - Fritext en rad: Klienten kan svara med en rad text
  - Numeriskt värde: Accepterar bara svar med siffror
  - Skala: Du definierar max, min och steglängd
  - Alternativ med numeriskt värde: Du ställer in alternativen på förhand. Dessa kan också ha ett dolt numeriskt värde (som inte syns i det färdiga formuläret). Kan räknas samman till en summa eller ett medelvärde
  - Flerval: Flera alternativ där klienten kan markera ett av dem
  - Välj flera: Flera alternativ där klienten kan markera flera alternativ 
 • Klicka på Förhandsvisning för att se hur formuläret kommer att se ut. 
 • Under Gränser och beräkningar kan du ställa in hur resultatet av numeriska svar ska räknas samman. Resultat kan visas som summa eller som medelvärde. Resultat redovisas per sektion och totalt för hela formuläret. Du kan också ställa in hur du vill tolka dessa resultat inom olika gränser. Resultat och tolkning av gräns kommer att synas i Journalen när klienten har fyllt i formuläret.  
 • Klicka på Publicera när formuläret är klart för att användas. Efter detta kan du endast ändra textformuleringar i rubriker, frågor och instruktioner. Inga ändringar kring typ av svar, alternativ och gränser kan ändras.

Exempel på hur formulär ser ut för klienten:

Skicka formulär till klient 

 • Gå till Klient > Journal.
 • Välj Nytt och därefter det formulär du vill öppna upp för patienten. (Finns inte det formulär du söker? Kontrollera att du har tryckt på Publicera under Inställningar > Formulär och det aktuella formuläret).
 • Välj hur du vill skicka länken till formuläret till klienten: via sms eller e-post, alternativt fylla i det direkt.
 • Klienten kan via länken som skickas öppna upp formuläret på en säker sida på mobil eller dator och fylla i svaren.
 • Formuläret ligger kvar som en olåst journalanteckning tills dess klienten har svarat.  

Ta del av svaret

 • När klienten svarat presenteras resultatet i journalanteckningen som nu är  låst.
 • Klicka på journalanteckningen för att se svaren på alla enskilda frågor.
 • Du kan själv skriva en kommentar i formuläret.

Skicka formulär automatiskt vid bokning

 • Kontrollera att du har modulen Kalender & Tidsbokning aktiverad under Inställningar>Moduler
 • Gå till Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer. 
 • Välj vilket formulär du vill ska skickas ut i Skicka formulär vid bokning, samt om det ska skickas via e-post eller SMS. Du kan också välja om det endast ska skickas vid första bokningen en klient gör eller vid varje bokningstillfälle.
 • Klienten kommer få formuläret vid bokning och så fort det är ifyllt sparas det i journalen.