Med journalformulär kan du skicka frågeformulär till enskilda klienter, svaren sparas automatiskt i journalen. Du kan också ställa in att vissa formulär automatiskt ska skickas till klienten vid bokning av en viss typ av behandling. Skapa dina helt egna formulär eller använd redan färdiga standardformulär.

Observera att Journalformulär ibland förväxlas med Enkäter. Skillnaden är att Enkäter skickas ut till en grupp och svaren kommer in anonymiserat.  

Skapa ett journalformulär 
(för detta krävs rollen Administratör)

 • Skapa formuläret under Inställningar för Journal > Formulär och klicka på Nytt formulär.
 • Du kan starta med ett
  • Tomt formulär, eller
  • Kopiera ett formulär som redan finns under rubriken Duplicera, eller
  • Ladda ner färdiga formulär från Kaddio Paket. Detta kan vara Kaddios färdiga standardformulär eller formulär du fått delat till dig från en annan Kaddio-användare.
 • Utforma formuläret så som du vill ha det. Innehållet sparas automatiskt efter en stund eller när du klickar utanför fältet.
 • Frågorna sorteras i olika sektioner där en sektion är en sida när klienten svara på formuläret. Varje sektion kan ha en titel och en instruktion och ett antal frågor.  
 • Du kan ställa in om frågor är obligatoriska eller frivilliga.
 • Du kan ställa in vilket format svaret ska ha:
  - Fritext: Klienten kan svara med en längre text 
  - Fritext en rad: Klienten kan svara med en rad text
  - Numeriskt värde: Accepterar bara svar med siffror
  - Skala: Du definierar max, min och steglängd
  - Alternativ med numeriskt värde: Du ställer in alternativen på förhand. Dessa kan också ha ett dolt numeriskt värde (som inte syns i det färdiga formuläret). Kan räknas samman till en summa eller ett medelvärde
  - Flerval: Flera alternativ där klienten kan markera ett av dem
  - Välj flera: Flera alternativ där klienten kan markera flera alternativ 
 • Klicka på Förhandsvisning för att se hur formuläret kommer att se ut. 
 • Klicka på Publicera när formuläret är klart för att användas. Efter detta kan du endast ändra textformuleringar i rubriker, frågor och instruktioner. Inga ändringar kring typ av svar, alternativ och gränser kan ändras.

Villkorsbaserade frågor

Det går att sätta villkor för en fråga så att ett visst svar öppnar en viss sektion. Det går enbart att sätta ett villkor per sektion och endast för frågetyperna Flerval, Flerval med värde och Välj flera. 

 Gränser och beräkningar

Under Gränser och beräkningar kan du ställa in hur resultatet av numeriska svar ska räknas samman. Resultat kan visas som summa eller som medelvärde. Resultat redovisas per sektion och totalt för hela formuläret. Du kan också ställa in hur du vill tolka dessa resultat inom olika gränser. Resultat och tolkning av gräns kommer att synas i Journalen när klienten har fyllt i formuläret.  

Skicka formulär till klient 

 • Gå till Klient > Journal.
 • Välj Nytt och därefter det formulär du vill öppna upp för patienten. (Finns inte det formulär du söker? Kontrollera att du har tryckt på Publicera under Inställningar > Formulär och det aktuella formuläret).
 • Välj hur du vill skicka länken till formuläret till klienten: via sms eller e-post, alternativt fylla i det direkt.
 • Klienten kan via länken som skickas öppna upp formuläret på en säker sida på mobil eller dator och fylla i svaren.
 • Formuläret ligger kvar som en olåst journalanteckning tills dess klienten har svarat.  

Ta del av svaret

 • När klienten svarat presenteras resultatet i journalanteckningen som nu är låst.
 • Klicka på journalanteckningen för att se svaren på alla enskilda frågor.
 • Du kan själv skriva en kommentar i formuläret.

Skicka formulär automatiskt vid bokning
(för detta krävs rollen Administratör)

 • Kontrollera att du har modulen Kalender & Tidsbokning aktiverad under Inställningar>Moduler
 • Gå till Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer. 
 • Välj vilket eller vilka formulär du vill ska skickas ut i Skicka formulär vid bokning, samt om det ska skickas via e-post och/eller SMS. Du kan också välja om det endast ska skickas vid den första bokningen en klient gör på organisationen eller vid varje bokningstillfälle.
 • Klienten kommer få formuläret vid bokning och så fort det är ifyllt sparas det i journalen. 

Dela formulär med en annan Kaddio-organisation
(för detta krävs rollen Administratör)

Du delar och tar emot formulärsmallar genom Kaddio Paket. Läs mer här-->