Skapa journalformulär

1. Aktivera journalformulär under Inställningar > Moduler. 

2. I journalen kan du under "Nytt" välja "Skapa formulär".

3. Utforma formuläret så som du vill ha det. 

 

Använd formulär

1. I journalen, välj "Nytt" och därefter det formulär du vill öppna upp för patienten. 

2. Därefter kan du välja om du skicka länken till formuläret till klienten via sms eller e-post, alternativt fylla i det direkt.