Med modulen enkäter kan du göra en utvärdering, kundundersökning eller samla in annan information via anonyma formulär. Aktivera funktionen under Inställningar > Moduler.

Skapa enkät

Öppna enkätmodulen och klicka på Ny enkät. Här kan du välja att skapa en helt ny enkät eller att duplicera en tidigare enkät som du kan redigera. Redigera enkäten tills du är nöjd. Du kan titta på en förhandsvisning för att se hur enkäten kommer att se ut. 

Skicka enkät

När du är nöjd med enkäten skickar du den som SMS eller e-post. Du kan välja att skicka enkäten till alla dina klienter som gjort bokningar under en viss period eller till specifika grupper. Grupper skapas i Inställningar > Grupper. Både behandlare och klienter kan vara med i en grupp.