Skapa väntelista

Du som administratör skapar en väntelista genom att klicka på Klienter > Mer > Ny väntelista

 

Lägg in klienter

Lägg till klienter i listan genom att söka upp dem i rutan under listan och tryck "Enter". Vill du lägga till en klient som inte finns sedan tidigare kan du klicka på "+" till höger om Klienter i vänsterpanelen. Lägg till den informationen som behövs i respektive rad. 

Information om vilka väntelistor en klient ingår i finns på klientens översiktssida.

 

Delegera

För att delegera, välj en ansvarig och välj "delegera" under pilen längt till höger i raden. Nu kommer den behandlaren som valts ha behörighet till klientens journal. Om ni använder Kaddio Kommunikation kommer information om att den ansvarige har fått tillgång till klienten skickas till behandlaren i chatten. 

 

Byta namn på väntelista

Klicka upp en väntelista och klicka på namnet för att ändra det. Det går inte att ta bort en väntelista.