Skapa väntelista

Du som administratör skapar en väntelista genom att klicka på Klienter > Mer > Ny väntelista

 

Lägg in klienter

Lägg till klienter i listan genom att söka upp dem i rutan under listan och tryck enter. Lägg till den informationen som behövs i respektive rad.

 

Delegera

För att delegera, välj en ansvarig och välj delegera under pilen längt till höger i raden. Nu kommer den behandlaren som valts ha behörighet till klientens journal

 

Byta namn på väntelista

Klicka upp en väntelista och klicka på namnet för att ändra det. Det går inte att ta bort en väntelista.