Alla behandlare har tillgång till journaler

Grundinställningen är att alla behandlare inom samma organisation på Kaddio kan skriva och läsa alla klienters journaler. Det går att ändra grundinställning så att bara den som först lagt in patienten i systemet och administratörer har automatisk tillgång till klientens journal.

Inloggade klienter kan aldrig se sin journal.

 

Styr tillgång till journaler

I Inställningar för Journal > Allmänt kan du som administratör välja att behandlare måste ha behörighet till journalen för läsa eller skriva.

  • Bara den som först lagt in klienten i systemet, eller om klienten bokat behandling för en behandlare samt administratörer har automatisk tillgång till klientens journal.
  • Endast de som redan har tillgång till journalen kan tilldela eller ta bort behörighet till andra behandlare. Detta görs genom Klient > Personuppgifter > Tillgång till Journal (i fältet Konto). På så sätt styr man vilka som har tillgång till journalen. 
  • Administratörer kan även via väntelistor delegera klienter till behandlare, som då får behörighet till klienterna journal. 

Ej tillgång till journal

Om du inte har behörighet till en klients journal så markeras det ett hänglås bredvid namnet. Du kan forcera spärren vid nödsituation vilket sparas i loggen. 

 

Logg

Kom ihåg att all läsning av journal loggas. Administratörer kan se vem som har läst i journalen, när det gjordes och från vilken ip-adress.