Vilka journaler en behandlare har tillgång till styrs både av generella inställningar för sekretess och av specifika inställningar för tillgång till klient.

Inställningar för sekretess – Klientuppgifter och journal

Du som administratör ställer in sekretessnivån för organisationen under Inställningar > Sekretess, rubriken Klienter.

Följande sekretessnivåer finns för klientuppgifter och journal:

  • Aktivt val: Alla behandlare kan se alla klienter i alla listor. Behandlare får redigera klienters personuppgifter, samt själva tilldela sig behörighet till journaler.
  • Begränsad: Alla behandlare kan se alla klienter i alla listor samt redigera deras personuppgifter. Tillgång till klient och dennes journal kan endast fås av annan behandlare med tillgång, eller administratör. Om du inte har tillgång till en klient markeras det med ett hänglås bredvid namnet. 
  • Strikt: Behandlare ser endast sina egna klient i listor. Övriga klienter döljs helt. Tillgång till klient, dennes personuppgifter och journal kan endast fås av annan behandlare med tillgång, eller administratör. 

Administratörer och den behandlare som lagt in klienten i systemet har automatiskt tillgång till klientens journal.

Tillgång till klient

De behandlare som har tillgång till en klient har fullständiga läs- och skrivrättigheter för klientens journal. 

Vilka behandlare som har tillgång till en klient justeras av administratör under klientens Personuppgifter under rubrik Konto i fältet Tillgång till Patient

Administratörer kan även via väntelistor delegera klienter till behandlare, som då får behörighet till klienternas journal.