De behandlare som har tillgång till en klient har fullständiga läs- och skrivrättigheter kring klient. 

Vilka som har tillgång till en klient justeras under klientens Personuppgifter under rubrik Konto i fältet Tillgång till Patient

Om du inte har tillgång till en klient markeras det ett hänglås bredvid namnet. 

Sekretessnivå

För att styra vad behandlare som INTE har tillgång till klienten kan se, kan administratör justera sekretessnivån under Inställningar > Sekretess.

Sekretessnivåerna som finns är:

  • Aktivt val: Alla behandlare kan se alla klienter i alla listor och redigera deras personuppgifter, samt själv tilldela sig behörighet till journalen.
  • Begränsad: Alla behandlare kan se alla klienter i alla listor samt redigera deras personuppgifter. Tillgång till patient och dennes journal kan endast fås av annan behandlare med tillgång, eller administratör. 
  • Strikt: Behandlare ser endast sina egna patienter i listor. Tillgång till patient, dennes personuppgifter och journal kan endast fås av annan behandlare med tillgång, eller administratör.  

Automatisk tillgång till patient

  • Bara den som först lagt in klienten i systemet, eller om klienten bokat behandling för en behandlare samt administratörer har automatisk tillgång till klientens journal.
  • Endast de som redan har tillgång till journalen kan tilldela eller ta bort behörighet till andra behandlare. Detta görs genom Klient > Personuppgifter > Tillgång till Journal (i fältet Konto). På så sätt styr man vilka som har tillgång till journalen. 
  • Administratörer kan även via väntelistor delegera klienter till behandlare, som då får behörighet till klienternas journal. 

Logg

Kom ihåg att all läsning av journal loggas. Administratörer kan se vem som har läst i journalen, när det gjordes och från vilken ip-adress.