Under Inställningar för Journal > Kontakttyper kan du som administratör skapa och editera mallar för journalanteckningar, det Kaddio kallar Kontakttyper

Förinställda kontakttyper och rubriker

Kaddio innehåller två förinställda exempel på kontakttyper: Nybesök och Återbesök.

För respektive kontakttyp har Kaddio följande förinställda rubriker för vanligt förekommande behov:

 • Egen rubrik – Formulera din egen rubrik.
 • Bild – En bild på människokroppen som du kan rita på med tre färger.
 • Osteopatisk diagnos – Förinställda osteopatiska diagnoser i en lista.

Tips: Vill du lägga till och återanvända många rubriker för din organisation? Skapa en kontakttyp som heter Alla rubriker där du lägger in samtliga rubriker som ni vill kunna använda.

Funktionerna Ny diagnos och Ladda upp fil finns i alla kontakttyper och behöver inte läggas till som rubriker. 

Skapa ny kontakttyp

För att skapa en ny kontakttyp, gör följande:

 • Gå till Inställningar för Journal > Kontakttyper.
 • Klicka på Ny kontakttyp och välj Ny... .
 • Ange namn på kontakttypen och klicka OK

Den nya kontakttypen placeras längst ner på sidan.

Lägga till och ändra rubriker i kontakttyp

Gå till Inställningar för Journal > Kontakttyper och leta upp den kontakttyp du vill editera.

För att editera rubrikerna i en kontakttyp, gör följande:

 • För att lägga till en befintlig rubrik, klicka på knappen Ny rubrik och välj en befintlig rubrik. Rubriken listas nu i kontakttypen. 
 • För att lägga till en ny rubrik, klicka på knappen Ny rubrik och välj Egen rubrik. Döp rubriken och bekräfta med OK.
 • För att lägga till en underrubrik till rubriken ovanför, klicka i rutan Underrubrik i rubriklistan. 
 • För att ändra ordning på rubrikerna, använd pilarna längst till vänster i listan.
 • För att ändra namn på en rubrik, klicka på rubriknamnet i listan. Ändra namnet och bekräfta med OK

Ändringarna sparas automatiskt.

Ändringar i en kontakttyp påverkar bara nya journalanteckningar. Tidigare journalanteckningar för kontakttypen ändras inte. 

Duplicera kontakttyp

För att duplicera en befintlig kontakttyp, gör följande:

 • Gå till Inställningar för Journal > Kontakttyper.
 • Klicka på Ny kontakttyp.
 • Under rubriken DUPLICERA, välj relevant kontakttyp.

Meddelandet Kontakttypen duplicerad visas som bekräftelse. Den duplicerade kontakttypen placeras längst ner på sidan.

 

Dela kontakttyp med en annan Kaddio-organisation

Genom Kaddio Paket kan du dela kontakttyper (journalmallar) med en annan Kaddio-organisation.

Den mottagande organisationen skapar en kopia av din kontakttyp. Din kontakttyp påverkas inte av de förändringar som den andra organisationen eventuellt gör.