Malltext är text som finns förifylld i en kontakttyp. Du kan skapa malltext till varje rubrik i en kontakttyp. 

För att skapa malltext, gör följande:

  • Gå till Inställningar för Journal > Kontakttyper.
  • Under kolumnen Malltext, klicka på Lägg till för den rubrik det gäller.
  • Skriv in malltexten och bekräfta med OK.

När en ny journalanteckning skapas för kontakttypen kommer malltexten nu att vara förifylld på vald rubrik. Malltexten kan redigeras i journalanteckningen.

Mer information

Du kan också använda fraser som hjälp. Läs mer om att använda fraser här -->