Introduktionvideo för fraser

Lägg till egna fraser

 • I Inställningar för Journal > Fraser lägger du till fraser genom att klicka på Ny fras.
 • Skriv din fras.
 • Lägg till en förkortning med minst 2 tecken om du önskar. Förkortningar används för att snabbt kunna skriva in längre fraser eller ord.
 • Lägg till en gruppering om du önskar. Gruppering används för att skapa variabler i fraser, grupperade listor (se nedan) och för att strukturera fraserna. Du kan söka på grupperingsnamnet om du är osäker på den exakta lydelsen av den fras du vill använda. Ett exempel kan vara att man skapar fraser för en grupp av diagnoser som inte stöds direkt i Kaddio.
 • Tryck på Spara fras.

Ändra i frasen

 • Klicka på frasen i listan och gör dina ändringar. Glöm inte att Spara.

 

Introduktionvideo för att skapa och ändra fraser 

Standardfraser

Det finns ett antal standardfraser som du kan lägga till i ditt frasbibliotek och använda precis som fraser du själv lagt till. Till en början finns HVLA-manipulation som en variabel fras (se nedan) och leder.

 • Gå till Inställningar för Journal > Fraser.
 • Klicka på "Standardfraser" överst till höger.
 • Aktivera det bibliotek du är intresserad av i rutan under rubriken Aktiv.
 • Nu läggs alla fraser från biblioteket in bland dina övriga fraser.
 • Om du vill ta bort standardfraserna går du till Standardfraser och klickar ur rutan under rubriken Aktiv.

Standardfraserna går inte att ändra. Om du har önskemål kring fler standardfraser så maila oss gärna på support@kaddio.com

--------------------------------

Använda fraser 

Använda fraser med frasväljaren

 • I Journalanteckningen tar du fram frasväljaren genom att klicka ctrl+mellanslag.
 • Nu kan du söka bland dina fraser och grupperingar genom att skriva i frasväljaren.
 • Välj fras med hjälp av piltangenter + Enter eller muspekaren.

Använda fraser med förkortningar

 • I Journalanteckningen skriver du frasens förkortning. 
 • Frasen dyker upp i frasväljaren. 
 • Tryck på Enter för att skriva ut hela frasen. (Alternativt klicka på den med pekaren).
 • Även andra fraser och grupperingar som innehåller tecknen som du skrivit dyker upp och är valbara med piltangenterna eller muspekaren. 
 • Vill du inte välja någon fras skriver du bara vidare.

--------------------------------

Fraser med utbytbara variabler (grupperad lista)

Med hjälp av variabla fraser kan du byta ut delar av en fras så att det fungerar som en lista.

Genom att skriva $-tecken framför namnet på en gruppering skapas en variabel - rubriken på en grupperad lista. De fraser som läggs till i samma gruppering ingår automatiskt i den grupperade listan. Klickar du på variabeln $+grupperingsnamn öppnas frasväljaren med alla fraser som ingår i grupperingen.

Detta kan med fördel skrivas in som malltext i journalmallen.

Skapa en fras med variabler:

 • Skapa en ny fras, din "huvudfras", som innehåller namnet på en gruppering med dollartecken ($) framför
 • Förkortning är valfritt 
 • Gruppering är valfritt 
 • Skapa nu de fraser du vill ska finnas att hämta med denna variabel, dina "underfraser".
 • För "underfraserna" är det viktigt att ange gruppering

Använda en fras med variabler:

 • I Journalen kan du nu skriva ut $+grupperingsnamn
 • Klickar du där öppnas frasväljaren med alla fraser som ingår i grupperingen.
 • Alternativt kan du ange din förkortning till frasen och trycka Enter. Ytterligare ett sätt att få fram listan är att söka i frasväljaren med ctrl+mellanslag och söker på din fras eller gruppering.
 • Välj fras/ord med piltangenterna och Enter (eller med muspekaren).

Använd fraser med variabler som malltext

Fraser med variabler kan med fördel läggas in som malltext i journalmallarna (kontakttyper)

 • Gå till Inställningar för Journal > Kontakttyper.
 • Klicka på texten under rubriken Malltext och lägg in din fras eller variabel ($+grupperingsnamn). Säkrast är att kopiera och klistra in. Texten sparas automatiskt.
 • Du kan lägga in samma fras med variabler flera gånger i malltexten om du vill kunna lägga in flera fraser från samma gruppering i journalanteckningen. Du kan även lägga in flera olika fraser med variabler i malltexten.
 • När du öppnar en ny journalanteckning klickar du på variabeln ($+grupperingsnamn) för att byta ut mot önskvärd fras.

Tips! Du kan i din "huvudfras" använda flera variabler ($+grupperingsnamn) med samma eller olika grupperingsnamn. Exempelvis är standardfrasen HVLA-manipulation en variabel fras med två variabler.

Exempel på användning av variabel fras

En behandlare vill kunna notera på vilket sätt en patient tagit kontakt. Kontakt kan tas via telefon, e-post eller chat. Behandlaren kan då lägga in följande fraser:

Listrubriken - Fras 1: "Kontakt tagen med $kontaktmetod", ingen gruppering
Innehåll i listan - Fras 2: "telefon", gruppering "kontaktmetod"
Innehåll i listan - Fras 3: "e-post", gruppering "kontaktmetod"
Innehåll i listan - Fras 4: "chat", gruppering "kontaktmetod"

Fras 1 kopieras och läggs in i Journalmallen som en malltext i rubriken Kontaktorsak. Nu kan behandlaren med ett klick ange hur kontakt tagits. 

 

Video för att lägga till standardfraser och att använda variabla fraser

 

--------------------------------