Till varje rubrik i en journalanteckning (kontakttyp) kan du lägga till malltexter. När du lägger till en malltext i en rubrik kommer den texten redan vara ifylld i rubrikrutan när du öppnar upp en ny journalanteckning.