Signera journalanteckning

För att signera och låsa en journalanteckning, gör följande:

 • Gå till journalanteckningen.
 • Klicka på knappen Signera i övre högra hörnet. 

Tips: För att hitta alla osignerade journalanteckningar, gå till Rapporter > Osignerade kontakter. Klicka på kontakten i listan för att komma till anteckningen.

Har du inte knappen Signera? Kontakta din administratör.

Läs mer om Inställningar för Journal här -->

Korrigera journalanteckning

För att korrigera en journalanteckning, gör följande:

 • I journalanteckningen, klicka på knappen Korrigera i övre högra hörnet.
 • Gör korrigeringarna.
 • Klicka på knappen Korrigeringar för att spara och låsa anteckningen.

Den gamla texten raderas inte utan visas som överstruken. 

Tips: För att dölja korrigeringar, klicka på knappen Visa i journalanteckningen och välj Dölj historik.

Tips: För att se vem som gjort korrigeringar och när, klicka på knappen Visa i journalanteckningen och välj Visa detaljer.

 

Ändra datum i journalanteckning

För att ändra datum i en journalanteckning, gör följande:

 • I journalanteckningen, klicka på knappen med datum och kalendersymbol. 
 • Välj önskat datum.

Ändringen sparas automatiskt.

Om anteckningen är signerad behöver signeringen först låsas upp av administratör. Därefter kan datumet justeras enligt instruktionerna ovan.
 

Radera journalanteckning

För att radera en journalanteckning, gör följande:

 • I journalanteckningen, klicka på knappen Mer i övre högra hörnet
 • Välj Radera.
 • Klicka OK för att bekräfta.

Anteckningen är nu raderad. Uppgifter om raderingen sparas i loggen. 

Om anteckningen är signerad behöver signeringen först låsas upp av administratör. Därefter kan anteckningen raderas enligt instruktionerna ovan.

Låsa upp signerad journalanteckning (administratör)

För att ställa in att signerade journalanteckningar kan låsas upp, gå till Inställningar för Journal > Allmänt och klicka i rutan Tillåt att signering kan låsas upp av administratör. Både inställningen och upplåsningen kräver administratörsrättigheter.

För att låsa upp en signerad anteckning, gör följande:

 • I journalanteckningen, klicka på knappen Korrigera.
 • Klicka på knappen Signerad.
 • Klicka OK för att bekräfta
 • I dialogrutan, ange anledning till varför journalanteckningen låses upp och klicka OK för att bekräfta. Anledningen behöver vara minst 10 tecken.

Nu är signeringen borttagen och anteckningen är upplåst. Uppgifter om upplåsningen sparas i loggen.