Denna funktion kräver modulen Fakturering

Börja med att skapa en företagskund. Sedan kan du lägga till klienter på den företagskunden. När du sedan skapar en faktura utifrån fakturaförslag så grupperas klienterna automatiskt på respektive företagskund.