Du kan importera klienters personuppgifter genom Klienter > Mer > Importera klienter.

Kaddio kan importera klientregister i följande format: csv, xls, xlsx.

För import av journaldata se här: https://help.kaddio.com/help/importera-journaldata