Enligt GDPR ska ditt journalsystem erbjuda "portabilitet" och därmed export i ett läsbart format, sådana format kan vi importera för en engångskostnad på 5000 SEK + moms. Kaddio erbjuder export av journaldata i formatet JSON.