Kaddio kan i vissa fall erbjuda import av journaldata från andra system. Priset börjar på 5000 SEK.

Enligt GDPR ska alla journalsystem erbjuda "portabilitet" och därmed export i ett läsbart format. Sådana format kan vi importera.

Läs mer om export av journaldata från Kaddio -->