De som är administratörer i Kaddio kan själv exportera journaldatan.

  • Gå till rapporter > Exportera
  • Välj "Exportera journaler i JSON" 
  • Tryck på "Starta export", journalerna kommer då att laddas ner i en fil till din dator