Du som administratör kan ställa in att ett SMS skickas till klient valfritt antal timmar innan (eller efter) en bokning. Tänk på att klienten behöver ha ett mobiltelefonnummer inlagt.

SMS kostar 1 SEK/styck att skicka från Kaddio.

Aktivera påminnelser

För att aktivera påminnelser, gör följande:

 • Gå till Inställningar för Tidsbokning > SMS.
 • Klicka på Ny påminnelse i övre högra hörnet.
 • Under Antal timmar innan eller efter aktivitetens start, välj vilken tid innan en bokning SMS:et ska skickas.
  Exempel: Ange 24 för att skicka ett SMS 24 timmar innan bokningen. Ange -1 för att skicka ett SMS en timma efter bokningen.
 • Standardtexten för påminnelser är: Du har en bokad tid hos Behandlare, Organisation, Datum. Välkommen! 
  Under Text i SMS kan du ändra till valfri text. Tänk på att använda variabler för information som ska anpassas för kund.
 • Klicka på Spara.

Nu skickas SMS automatiskt ut till inbokade klienter enligt de inställningar du gjort.

Standardtexten för påminnelser (Du har en bokad tid hos Behandlare, Organisation, Datum. Välkommen! ) översätts automatiskt till det språk som klienten har inställt på sin profil. Egen text översätts inte automatiskt.

Extra text i SMS för olika behandlingsformer

Du kan välja att lägga till text i påminnelse-SMS:et för en eller flera specifika behandlingsformer.

För att använda specifik text för en behandlingsform, gör följande:

 • Gå till Inställningar för Tidsbokning > SMS.
 • Klicka på Ny påminnelse i övre högra hörnet.
 • Under Text i SMS, lägg till variabeln $extra där du vill ha den extra texten.
 • Klicka på Spara.
 • Gå till Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer.
 • Klicka på Ändra för relevant behandlingform.
 • På raden Extra info SMS, skriv den text du vill lägga till.
 • Klicka på Spara.

Nu kommer den extra texten med i påminnelse-SMS för just denna behandlingsform.

Flera påminnelser med olika text

Du kan lägga in flera SMS-påminnelser. Varje enskild påminnelse kan innehålla en unik text.

Här är ett exempel på hur du kan ställa in automatiska påminnelser på din organisation:

 • 72 timmar innan bokning: Hej, du har en bokning hos oss på $organization den $date. Välkommen!
 • 24 timmar innan bokning: Hej igen, imorgon är du välkommen till oss.
 • 3 timmar innan bokning: Hej, om 3 timmar ses vi.
 • 2 timmar efter bokning: Tack för besöket! Välkommen åter önskar vi på $organization.

 

Mer information