Är du administratör? Läs mer om Inställningar för Journal här-->

Var finns klientens journal?

För att hitta en klients journal, gör följande:

  • Skriv in klientens namn i den vita sökrutan, Sök klient, i vänsterspalten. 
  • Alternativt, klicka på Klienter i vänsterspalten och klicka på klientens namn i listan. 

Länkar till Översikt, Journal och Personuppgifter för klienten dyker upp under sökrutan. Klicka på Journal.

Sortera journalanteckningar

För att välja i vilken ordning journalanteckningarna visas på sidan Journal, gör följande:

  • Gå till relevant journal.
  • Klicka på knappen Sortera.
  • Välj om nyast eller äldst journalanteckning ska visas överst.


För att filtrera vad som visas på sidan Journal, gör följande:

  • Klicka på knappen Visa.
  • För att dölja dokumenttyper, avmarkera dem i listan.
  • För att dölja journalinnehållet i översikten, avmarkera Detaljer i listan.
  • För att dölja historik, avmarkera Historik i listan.