Kaddio betalas genom automatiskt kortdebitering. Du lägger in betalkort som kostnaden dras ifrån på sidan Inställningar > Betalning. 

Kvitton

Kvitton för betalning av Kaddio-kontot skickas per mail och finns även under Inställningar > Betalning, under rubriken Betalningar

 

Fakturaspecifikation

Specifikationen på kvittot är enbart för dina rörliga kostnader. Fasta kostnader redogörs för på sidan Inställningar > Betalning, under rubriken Prishistorik. Tabellen visar valda moduler, antal användare och resulterande fast månadspris.

 

Första debiteringen

Eftersom Kaddio är kostnadsfritt de första 10 dagarna så kan den första debiteringen vara på ett lägre belopp än de kommande. 


Lägsta debitering

Lägsta belopp som Kaddio drar via kort per betalningstillfälle är i dagsläget 10 SEK. Lägre belopp ackumuleras till nästa betalningsperiod. 

Läs mer om hur du betalar för ditt Kaddio-konto.