Under Rapporter > Exportera kan du exportera klienter till en CSV-fil (som kan läsas av bland annat Excel). Du får du ut förnamn, efternamn och e-postadresser till alla klienter (även arkiverade).