Vad är anpassade fält?

Anpassade fält är en funktion för att skapa egna fält för information kopplat till en klient eller behandlare. Anpassade fält kan användas till en mängd olika saker, beroende på typen av fält och var i Kaddio det placeras. 

Exempel på användningsområden:

  • Kräv att klienter anger en viss information vid bokning.
  • Hämta information från journalanteckningar till Rapportverktyget för statistiska mätningar.
  • Ange om en klient har frikort och hur länge det gäller.
  • Håll koll på vilket steg i behandlingen en klient är i. 
  • Lista anställningsnummer för behandlare. 

För fler exempel och inspiration, se Exempel på användning av Anpassade fält.

 

Var informationen visas

Du väljer för vilken roll det anpassade fältet gäller, vilket också styr var informationen kommer visas. 

  • Behandlare, Administratör, Student, Handledare: Fält visas på profilsida och i behandlarlista (valbart).
  • Klient: Fält visas på klientens översikt, personuppgifter och i klientlista (valbart). Det går även att lägga till ett anpassat fält som klienten fyller i vid bokning, detta ställs in på Inställningar för tidsbokning > Behandlingsformer.
  • Journalanteckning: Fält visas i journalanteckningar och informationen kan användas som underlag i rapporter i Rapportverktyget. Informationen i det anpassade fältet följer med i journalexport.

 

Skapa anpassade fält

1. Gå till Inställningar > Anpassade fält > Nytt anpassat fält.

2. Under Typ, välj vilken typ av fält som ska användas.

3. Under Roller, välj vem fältet ska gälla.

4. Om du valt Popupmeny, lägg till värden för de olika valen.

5. Klicka i checkboxen Visa i listor om du vill att det anpassade fältet ska visas i klient-/behandlarlistor. Text och datum blir sökbara i klient- och behandlarlistor.