Anpassade fält är en funktion för att skapa skräddarsydda fält för information om klienter och behandlare. Det kan till exempel användas för Frikort för klienter, Anställningsnummer för behandlare eller för att hålla koll på vilken del av behandling en klient är.

Exempel på anpassade fält som syns i listan av Klienter

 

Lägg till anpassade fält

Lägg till anpassade fält i Inställningar > Anpassade fält.

Klicka på Nytt fält och ange ett namn.

Du kan nu välja Typ av fält (text, datum, checkbox, popupmeny) vilka Roller som fältet relaterar till (klient, behandlare, mfl.) och om det ska visas i Listor, tex klientlistan eller i listan över behandlare. 

 

Använd anpassade fält

När du lagt till ett anpassat fält i inställningar kan du fylla i fältet under klientens eller behandlarens Personuppgifter > Anpassade fält. 

 

Be klient fylla i fält i samband med bokning

När du lagt till ett anpassat fält i inställningar kan du välja att klienten själv ska fylla i detta i samband med bokning. Det ställer du in i Inställningar för tidsbokning > Behandlingsformer under rubriken Anpassade fält. Obs! Kom ihåg att spara.

 
Sökbara grupper
 

Om du aktiverar "Visa i listor" blir innehållet i fält med text eller datum sökbara i patientlistan.

För att gruppera klienter kan du alltså skapa fält med typen "popupmeny" och får då sökbara grupper.