Kaddios lagring av data som innehåller personuppgifter sker till största delen inom EU. All lagring av data som innehåller journalföring sker inom EU. Läs mer om detta på kaddio.com/gdpr.