Kaddios lagring av data som innehåller personuppgifter sker till största delen inom EU. All lagring av data som innehåller journalföring sker inom EU. 

Här kan du läsa mer om Kaddios arbete för att följa GDPR