Inställningen kräver administratörsrättigheter:

  • Under Inställningar > Allmänt > Andra valutor lägger du till de valutor du vill kunna använda.
  • Glöm inte klicka på Spara

 

Ändra valuta på en specifik faktura:

  • På fakturaunderlagen syns nu rubriken "Valuta" i övre vänster hörn och där väljer du den valuta som önskas för just den valutan.