Vi rekommenderar att ha en testklient inlagd i systemet för att du som behandlare ska kunna testa dig fram i utformandet av Kaddio och själv testa klientflödet. Du kan då testa att boka, skicka epost-bekräftelse och påminnelse-SMS. 

Välj en unik e-postadress för testklienten, använd alltså inte den mailadress som du eller någon annan behandlare har kopplad till sitt konto.