Vi rekommenderar att ha en testklient inlagd i systemet för att du som behandlare ska kunna testa dig fram i utformandet av Kaddio och själv testa klientflödet för tex bokningsförfarandet, e-postbekräftelser, SMS-påminnelse, chattnotiser mm.

Testklienten behöver ha en unik e-postadress (och personnummer men personnummer krävs inte för att registrera en klient). Använd alltså inte den mailadress som du eller någon annan behandlare har kopplad till sitt Kaddio-konto.