Gå till demo.kaddio.com. Logga in som behandlare så testar du hur funktionerna ser ut som behandlare med administratörsrättigheter. Du kan också logga in som klient och se hur det ser ut för klienten. Demokliniken är öppen för vem som helst samtidigt, så kom ihåg att inte lägga in känslig information. Alla data i demokliniken nollställs varje dygn.