Kaddios grundspråk är svenska men finns i viss utsträckning översatt till engelska, norska och tyska. Under hösten 2020 kommer Kaddio vara fullt översatt till engelska. 

 

Byt språk för hela organisationen

Organisationens språk sätts under Inställningar > Allmänt. Det språk som väljs där blir default för alla behandlare och klienter. Även den publika klientbokningen är då på engelska samt alla automatiska mailutskick från Kaddio.

 

Byt språk för enskild användare

Om du som användare (behandlare eller klient) vill byta språk till något annat än organisationens språk så görs detta under Min Profil som hittas under huvudmenyn. Detta påverkar inte övriga användare.