Om en klient eller behandlare försöker logga in med Mobilt BankID, men får felmeddelande om att konto saknas, kontrollera som administratör att alla uppgifter stämmer.

Vid problem med inloggning, kontrollera följande på personens profilsida i Kaddio:

  1. Är personen inlagd med rätt roll (Administratör, Behandlare, Klient)?
  2. Finns e-post?
  3. Finns personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN)?
  4. Kontrollera med personen i fråga att e-post och personnummer är korrekta. 
  5. Är rutan Arkiverad iklickad? Om ja, så klicka ur checkboxen. Arkiverade personen kan inte logga in i Kaddio. 

Om problemen kvarstår, kontakta support för vidare hjälp.