1. Är personen inlagd som klient eller behandlare?

2. Finns e-post och personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN)?

3. Dubbelkolla med personen i fråga att personnumret och e-post är korrekt. 

4. Under Personuppgifter är "Arkiverad" iklickat? Om ja, så klicka ur checkboxen - då kommer personen kunna logga in.