Månadskostnaden för Kaddio är kostnaden för de moduler din organisations har gånger antal behandlare. Utöver det tillkommer eventuell rörlig kostnad.

 

Månadskostnad = Antal behandlare * Moduler + Rörlig kostnad

 

Antal behandlare

Alla som är aktiva behandlare räknas oavsett hur många av organisationens moduler de använder. Arkiverade behandlare räknas ej.

 

Moduler

Moduler och tilläggstjänster väljs på Inställningar > Moduler, där står också priset för modulen/tjänsten.

 

Rörlig kostnad

  • SMS-tjänster (bokningsbekräftelse, påminnelse)  
  • Automatiskt avprickning av fakturor via integration med Bankgirot
  • Riktiga brev som skickats 
  • E-fakturor

 

Prishistorik

Tabellen Prishistorik under Inställningar > Betalning visar de fasta kostnader som ditt aktuella pris baseras på.

Lägger du t.ex. till en ny behandlare eller en ny modul så skapas en ny rad. Det "senaste" priset visas då på den översta raden.

 

Ändring av moduler och antal behandlare

Kaddio tillämpar tidsbaserad prisberäkning. Det betyder att ditt aktuella pris avspeglar exakt de moduler och antal behandlare som finns vid varje given tidpunkt. Priset beräknas utifrån den exakta tiden när ändringen sker.

Exempel 1: En organisation har en behandlare, och enbart journal som modul, totalt 238 SEK/mån. Efter en halv månad läggs en behandlare till. Under månaden har då 1.5 behandlare funnits i organisationen. Priset blir 238 SEK/mån*1.5 = 357 SEK

Exempel 2: En organisation har en behandlare och enbart journal som modul, totalt 238 SEK/mån. Halvvägs in i månaden läggs bokning till för 79 SEK/mån. Priset blir då 238 + 79/2 = 277,50 SEK