Ditt månadspris beräknas enligt:

Antal behandlare * (99 SEK + Moduler...) + ev. Rörlig kostnad

Antal behandlare Arkiverade behandlare räknas ej.

Moduler kan t.ex. vara Journal eller Fakturering.

Rörlig kostnad kan vara:

  • Skickade påminnelse-sms
  • Automatiskt avprickade fakturor via integration med Bankgirot
  • SMS skickade för tvåfaktorsautentisering
  • Riktiga brev som skickats
  • E-fakturor

Kaddio tillämpar tidsbaserad prisberäkning. Det betyder att ditt aktuella pris avspeglar exakt de moduler och antal behandlare som finns vid varje given tidpunkt. Priset beräknas utifrån den exakta tiden när ändringen sker.

Exempel 1: En organisation har en behandlare, och enbart journal som modul, totalt 168 SEK/mån. Efter en halv månad läggs en behandlare till. Under månaden har då 1.5 behandlare funnits i organisationen. Priset blir 168 SEK/mån*1.5 = 234 SEK

Exempel 2: En organisation har en behandlare och enbart journal som modul, totalt 168 SEK/mån. Halvvägs in i månaden läggs bokning till för 49 SEK/mån. Priset blir då 168 + 49/2 = 192,50 SEK

 

Prishistorik

Tabellen Prishistorik under Inställningar > Betalning visar de fasta kostnader som ditt aktuella pris baseras på.

Lägger du t.ex. till en ny behandlare eller en ny modul så skapas en ny rad. Det "senaste" priset visas då på den översta raden.