Det går inte att ha två konton med samma personnummer i Kaddio

Om du får meddelande att ett personnummer är upptaget när du försöker lägga till en ny klient så betyder det att det finns ett annat konto med det personnumret på din Kaddio-organisation. 

 

Hitta vilket konto som har personnumret

I klientlistan kan du söka på personnumret. Hittar du inte kontot tryck på Visa > Visa arkiverade för att även få med de klienter som är arkiverade. När du hittat kontot och om du vill flytta personnumret till ett annat konto behöver du först ta bort personnumret och sedan lägga till det till det konto som du vill använda för klienten. 

 

Slå ihop två konton

Om du har dubbla konton av en klient kan du slå ihop dem genom att gå till kontots personuppgifter och trycka på "Slå ihop konton...".