En administratör kan överföra alla journaler från en behandlare på en organisation till samma behandlare på en annan organisation. När journaler överförs flyttas all journaldata skriven av aktuell behandlare till samma person inom en annan (mottagande) organisation.

Behandlaren identifieras med sin e-post så som den är satt i den mottagande organisationen. Namnet på mottagande behandlare måste vara samma som skickande behandlare.

  • Bokningar, kommunikation, fakturor och annan data förs inte över.
  • Historik på anteckningar överförs inte.
  • Åtgärden går ej att ångra.
Funktionen finns under behandlarens Personuppgifter > Konto > "Överför journal till annan Kaddio-organisation".