Funktionen kräver administratörsrättigheter.

En administratör kan överföra alla journaler skrivna av en behandlare på en organisation till samma behandlare på en annan organisation. Behandlaren identifieras med sin e-post, så som den är satt i den mottagande organisationen. Namnet på mottagande behandlare måste vara samma som på skickande behandlare.

Funktionen finns under behandlarens Personuppgifter > Konto > Överför journal till annan Kaddio-organisation.

När journaler överförs händer följande:

  • All journaldata skriven av aktuell behandlare överförs till samma person inom en annan (mottagande) Kaddio-organisation.
  • Bokningar, kommunikation, fakturor och annan data överförs inte.
  • Historik på anteckningar överförs inte.

Notera att åtgärden ej går att ångra.