Kaddio är uppbyggt kring moduler och du kan välja vilka moduler just din organisation behöver och strunta i resten. Detta gör att du kan anpassa Kaddio till att bättre passa din verksamhet samtidigt som du bara betalar för det du använder. 

Vilka moduler som din organisation använder just nu kan du se under Inställningar > Moduler. Här kan du aktivera nya moduler samt inaktivera moduler som du inte behöver.

Dessa moduler finns i Kaddio:

Kaddio Core - Kaddio Core är basen i Kaddio med automatisk backup, klientregister, support, rapportverktyg mm. Det är grundpaketet de övriga modulerna inte klarar sig utan.

Journal - Webbaserat journalprogram för små och stora kliniker. Skriv anteckningar, spara filer och signera. Anpassa rubriker efter verksamhetens behov för smidig journalföring.

Journalformulär - Skapa avancerade formulär på ett enkelt sätt. Kaddio kan t.ex. skicka en hälsodeklaration till alla nybesök, automatiskt när det görs en bokning. Du kan bygga upp formulären precis som du vill ha dem.

Kalender och tidsbokning - Komplett bokningssystem och onlinebetalning som gör allt du förväntar dig.

Platser - Kaddio kan anpassas efter verksamhet på flera platser. 

Fakturering - Kaddio ger förslag på vilka fakturor som kan skickas från tidsbokning och journal. Med Kaddio kan du skicka e-fakturor, fakturor via e-post, krypterade fakturor via Kaddio Kommunikation eller som brev direkt ifrån Kaddio.

Hemsida - Kaddio skapar automatiskt en enkel hemsida för din organisation och du behöver inte lyfta ett finger för att det ska fungera.

Video - Ha videomöte med din klient

Uppgifter - Lägg upp arbetsuppgifter med deadline och delegera till kollegor. 

Kommunikation och chat - Dina klienter kan kontakta dig genom ett säkert kontaktformulär. du kan chatta med dina klienter och skicka filer genom Kaddio. 

Priser hittar du här: https://kaddio.com/

Vissa moduler är så kallade submoduler - Moduler som kräver andra moduler. Journalformulär är ett exempel på en sådan modul eftersom Journalformulär kräver modulen Journal