Lägsta beloppet vi drar via kort eller skickar på faktura per betalningstillfälle är i dagsläget 150 SEK. Om beloppet är lägre än så ackumuleras beloppet till nästa betalningsperiod.