Följande är inställningar som endast behandlare med adminbehörighet kan genomföra på Inställningar > Allmänt.

 

Titel på kvitto

Det som ska stå högst upp på kvittot som du kan skriva ut från kalendern. 

 

Bokningsmarginal i timmar

Antal timmar innan starttid på behandlingen som bokningen måste göras. Exempel för 8 timmars bokningsmarginal: ledig tid mån kl 09.00, måste bokas senast 01.00 samma dag. Därefter visas inte den lediga tiden för klienter. 

 

Justera vyn för kalendern

Start och sluttid i kalendern styr hur stor del av dagen kalendern ska visa. du kan även välja att dölja lördag och söndag i kalendern. 

 

Bokningsbekräftelse till behandlaren

 Ifall du vill få information om alla bokningar till en mail, skriver du in mailadressen här. Berörd behandlare får alltid e-postmeddelande om de har fått en ny bokning. Klienten som gör bokningen får alltid en bokningsbekräftelse.

 

Avbokningsmeddelande:

Här kan du skriva en text som följer med i mailet som klienten får efter att ha gjort en avbokning.

 

Skicka bokningsbekräftelse till klient när  bokningen gör av adminstratör/behandlare (förval)

Denna inställning bestämmer vad som är förvalt när du gör en ny bokning, när en klient bokar skickas alltid en bekräftelse via e-post. 

 

Tillåt klienter att boka

Du kan välja att tillåt klienter att boka tid på dittnamn.kaddio.com. Bokningen är öppen för vem som helst. Du kan också välja att endast tillåta inloggade klienter att boka tider. Det finns även en inställning för att tillåta inloggade klienter att se och hantera sina kommande bokningar, t ex avboka en bokning. 

 

Kräv personnummer vid bokning av oinloggade klienter:

För att bokningen ska gå igenom måste ett personnummer fyllas i. Observera att det ändå är möjligt att skriva ett annat personnummer än sitt eget. Vill du vara säker på att klienten är den som den utger sig för att vara? Läs sista avsnittet "Tillåt nya klienter att logga in och boka med Mobilt BankID" i artikeln om bokning för inloggade klienter. 

Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer

 • Namn: Namnet på den behandlingsformen/tjänst som du vill erbjuda klienter. 
 • Färg: Den färg som bokningen får i din kalender. 
 • Extra info e-post: Text som följer med i e-postbekräftelse till klienten. 
 • Extra info SMS: Text som följer med i SMS till klienten. 
 • Ingen fysisk plats: Klickas i när behandlingen sker via t ex telefon eller video. 
 • Anpassade fält: Kräv extra information från klienten. Anpassade fält skapar du under Inställningar > Anpassade fält. 
 • Längd: Totaltid som bokas upp i kalendern, dvs Tid med klient + extratid. Exempel: Du träffar klienten 45 min, men vill också ha 15 min innan nästa klient kommer för att hinna journalföra, därför väljer du 60 min här. 
 • Tid med klient: Behandlingstiden som klienten informeras om.
 • Kategori: Gruppera behandlingar utifrån vilken kategori de tillhör, för att göra bokningen för klienter mer översiktlig.
 • Pris: Pris inklusive moms.
 • Momssats: Den moms som gäller. 
 • Betalning: (Aktiveras under Inställningar för Tidsbokning > Betalning)
  Tre alternativ:
  • Av = ingen betalning kan göras i samband med bokning.
  • Valfritt = klienten kan välja att betala redan vid bokning.
  • Betalning krävs för att boka = klienten måste betala i samband med bokningen. 
 • Bokningsbar för klienter: Ja = Behandlingsformen kan bokas av klienter, inte bara internt av behandlare. Nej = Behandlingsformen visas och bokas endast av behandlare. 
 • Skicka formulär: Välj det formulär som du vill ska skickas ut till klienten i samband med bokningen. Du kan välja att länken till formuläret skickas via e-post eller SMS. 
 • Lägg till på alla behandlare: Om du vill att alla behandlare på organisationen ska kunna erbjuda den här behandlingsformen. 

 

 

Tidszon

Om din verksamhet är i en annan tidszon är Sverige så kan du ställa in det på Inställningar > Allmänt. Detta behövs göras för att tider mail och sms-påminnelser ska bli rätt.