Följande är inställningar som endast behandlare med administratörsbehörighet kan genomföra på Inställningar > Allmänt:

Titel på kvitto

Det som ska stå högst upp på kvittot som du kan skriva ut från kalendern. 

Bokningsmarginal i timmar

Antal timmar innan starttid på behandlingen som bokningen måste göras. Exempel för 8 timmars bokningsmarginal: ledig tid mån kl 09.00, måste bokas senast 01.00 samma dag. Därefter visas inte den lediga tiden för klienter.

Tid för Avbokningsmarginal ställs in på respektive behandlares profilsida.

Intervall mellan starttid på bokningsbara tider

Systemet genererar automatiskt lämpliga bokningsbara tider utifrån detta värde. Värdet bör sättas till längden på den behandlingsform som är vanligast. Om fältet lämnas tomt används längden på den behandlingsform som är kortast och som är bokningsbar för patienter. Syftet är att undvika hål i schemat som är för korta för att boka. 

Start och sluttid i kalendervyn

Detta intervall styr hur stor del av dagen kalendern ska visa. Du kan även välja att dölja lördag och söndag i kalendern. 

Skicka kopia av bokningsbekräftelser till ytterligare epostadress

Ifall du vill få information om alla bokningar till en viss e-postadress, skriver du in den här. Den behandlare som bokas in på en behandling får alltid ett e-postmeddelande om ny bokning. Klienten som gör bokningen får alltid en bokningsbekräftelse.

Information vid bokning

Text som visas i anslutning till bokningsknappen i klientbokningen. Det kan t ex handla om godkännande av hantering av personuppgifter. 

Avbokningsmeddelande

Här kan du skriva en text som följer med i mailet som klienten får efter att ha gjort en avbokning.

Personnummer i klientbokningen

Visa ej: Fältet Personnummer visas inte i klientbokningen

Valfritt: Fältet Personnummer visas i klientbokningen men måste inte fyllas i för att bokningen ska gå igenom.

Tvingande: För att bokningen ska gå igenom måste ett korrekt personnummer fyllas i. 

Observera att det är möjligt att skriva ett annat personnummer än sitt eget. Vill du vara säker på att klienten är den som den utger sig för att vara? Läs sista avsnittet "Tillåt nya klienter att logga in och boka med Mobilt BankID" i artikeln om bokning för inloggade klienter. 

Webbsida efter genomförd bokning 

När klienten gjort en bokning kommer denne till Kaddios tacksida och efter 3 sekunder dirigeras de till den webbsida du valt.

Detta gör att du kan kontrollera användarflödet och göra mätningar med Google Analytics funktion cross domain tracking.

Sidan klienten omdirigeras till kan gärna innehålla information om att bokningsbekräftelse skickats på e-post.

Skicka bokningsbekräftelse till klient när  bokningen gör av administratör/behandlare (förval)

Denna inställning bestämmer vad som är förvalt när du gör en ny bokning, när en klient bokar skickas alltid en bekräftelse via e-post. 

Tillåt klienter att boka

Du kan välja att tillåta klienter att boka tid på dittnamn.kaddio.com. Bokningen är öppen för vem som helst. Du kan också välja att endast tillåta inloggade klienter att boka tider. Det finns även en inställning för att tillåta inloggade klienter att se och hantera sina kommande bokningar, t ex avboka en bokning. 

Tillåt patienter att själva välja behandlare

Välj om klienten ska se behandlarens namn i klientbokningen eller om endast titel ska synas.

------

Tidszon

Om din verksamhet är i en annan tidszon är Sverige så kan du ställa in det på Inställningar > Allmänt. Detta behövs göras för att tider mail och sms-påminnelser ska bli rätt.