Information i Kaddio säkerhetskopieras minst 1 gång/dygn.