Om du anger ett Tracking ID under Inställningar för Tidsbokning > Google Analytics skickar Kaddio information till er Google Analytics.

Observera att det endast fungerar med versionen Universal Analytics. (arbete pågår för att uppdatera till Google Analytics 4)

 

Följande information kommer att skickas:

Pageviews

Kaddio skickar alla sidvisningar som pageviews till Google Analytics, med titel på sidan samt url för samtliga användare, både inloggade och ej inloggade.

 

1. Välj tid

Utloggad - /booking

Inloggad - /private-booking/cal

 

2. Bekräfta / Betalning

Utloggad - /booking/confirm/...

Inloggad - /private-booking/confirm/...

 

3. Kvitto

Utloggad - /booking/receipt/...

Inloggad - /private-booking/receipt/...

 

Events

Kaddio skickar events till Google Analytics för bokningshändelserna reservation, bokning, avbruten reservation samt avbokning.

Kaddio har stöd för följande events:

  • Reservation: booking.reserve (Category: "booking" och Action: "reserve)
  • Avbruten reservation: booking.cancelReservation
  • Genomförd bokning: booking.confirm
  • Avbokning: booking.unbook

 

Cross domain tracking

Det går att omdirigera en klient så att denne efter genomförd bokning kommer till en annan webbsida. Detta gör att man kan använda Google Analytics funktion cross domain tracking.

 

Hur funkar det?

  • Ange den webbadress som du vill att klienten ska omdirigeras till på sidan Inställningar för Tidsbokning > Allmänt.
  • När klienten gjort en bokning kommer denne till Kaddios bokningsbekräftelse och efter 3 sekunder dirigeras de till vald webbplats.

Tips! Sidan de omdirigeras till kan gärna innehålla information om att bokningsbekräftelse även skickats på e-post.

 

Här kan du läsa mer om cross domain tracking hos Google: https://support.google.com/analytics/answer/1034342?hl=en#zippy=%2Cin-this-article

 

SEO och Kontaktformulär

För dig som tycker SEO är viktigt, erbjuder Kaddio meddelanden via postMessage() som du kan implementera på din sida enligt nedan

 
Exempel med Google Analytics "events"

window.addEventListener("message", receiveMessage, false);
function receiveMessage(event){

  // Lyssna ENDAST på meddelanden från kaddio - i detta fall Demokliniken.
  if (event.origin !== "https://demo.kaddio.com"){
    return;
  }

  // Formuläret har skickats ...
  if(event.data == 'kaddio.contactForm.success'){
    ga('set', {page: ..., title: ...});
    ga('send', 'event');
  }
}