Du kan ange ett Tracking ID under Inställningar för Tidsbokning > Google Analytics så skickar Kaddio följande information till er Google Analytics:

Pageviews

Kaddio skickar alla sidvisningar som pageviews till Google Analytics, med titel på sidan samt url för samtliga användare, både inloggade och ej inloggade.

 

1. Välj tid

Utloggad - /booking

Inloggad - /private-booking/cal

 

2. Bekräfta / Betalning

Utloggad - /booking/confirm/...

Inloggad - /private-booking/confirm/...

 

3. Kvitto

Utloggad - /booking/receipt/...

Inloggad - /private-booking/receipt/...

 

Events

Kaddio skickar events till Google Analytics för bokningshändelserna reservation, bokning, avbruten reservation samt avbokning.

Kaddio har stöd för följande events:

  • Reservation: booking.reserve (Category: "booking" och Action: "reserve)
  • Avbruten reservation: booking.cancelReservation
  • Genomförd bokning: booking.confirm
  • Avbokning: booking.unbook