För att bädda in Kaddio via en iframe behöver du ange domännamnet till de sidor där du bäddar in Kaddio. Kaddio blockerar alla andra sidor som försöker bädda in Kaddio. Detta gör vi för att skydda dig från Clickjacking, du kan läsa om vad Clickjacking är på Wikipedia.