EUs dataskyddsförordning GDPR ställer krav både på Kaddio som leverantör av systemet och på dig som behandlare.

Här kan du läsa mer om hur Kaddio arbetar för att följa GDPR, samt vilka funktioner i Kaddio som kan underlätta för dig att informera dina klienter kring GDPR

 

Kaddios hantering av personuppgifter

All data i Kaddio överförs krypterat och behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om Kaddios arbete för att följa GDPR--> 

 

Din hantering av personuppgifter vid användande av Kaddio

Det är du som kund som själv ska vidta lämpliga organisatoriska åtgärder för att uppfylla GDPR avseende behandlingen av dina klienters personuppgifter.

Här är några tips på vid vilka tillfällen som personuppgifter hanteras i Kaddio, samt tekniska lösningar som kan underlätta arbetet med GDPR.

 • Hantering av personuppgifter vid publik bokning
  När en klient själv skapar en bokning sparas automatiskt klientens personuppgifter på din Kaddio-organisation.
  Tips: Lägg till informationstext i anslutning till bokningsknappen. Detta gör du på Inställningar för Tidsbokning > Allmänt under rubriken Information vid bokning. 

 • Hantering av personuppgifter i publikt kontaktformulär
  När en klient fyller i Kaddios publika kontaktformulär sparas klientens personuppgifter på din Kaddio-organisation.
  Tips: I kontaktformuläret finns alltid checkboxen Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras.

 • Fysiska blanketter
  Om du vill spara fysiska blanketter eller formulär i Kaddio kan du ladda upp sådana på klientens personuppgifter i ett anpassat fält.
  Anpassade fält skapar du under Inställningar > Anpassade fält. Välj sedan typen Filer och roller Klient/Patient. Fältet dyker då upp under klientens personuppgifter. Om du använder Kaddio från webbläsaren på en telefon kan du klicka på "Ladda upp fil" och sedan använda telefonens kamera för att fota blanketten och ladda upp den. Fotot sparas inte på din telefon.