Med Kaddio Dokument kan du skapa textdokument, skriva, redigera och sammarbeta med kollegor vart ni än befinner er.

Justera behörigheten till vilka som ska kunna se och redigera ditt dokument och notifiera dem när du gjort en ändring du vill de ska läsa. Dokument kan användas för kvalitetsledning, utbildning, dokumentbibliotek mm.

Aktivera modulen på Inställningar > Moduler. 

Skapa textdokument

 • Tryck på Nytt > Dokument
 • Namnge dokumentet
 • Skriv och editera

Begränsa behörighet
Alla behandlare på organisationen får automatiskt tillgång till dokument eller mapp som skapas men det går att begränsa läs och skrivrättigheter till en mapp. 

 • Skapa en mapp och tryck på Mer > Behörigheter
 • Ange de personer, roller eller grupper som ska ha läs och eller skrivrättigheter för mappen
 • Lägg de dokument som ska ha begränsad behörighet i denna mapp eller skapa dem direkt i mappen

Ladda uppfiler

 • Tryck på knappen Nytt > Ladda upp fil

Bilder och pdf:er kan förhandsvisas i webbläsaren. Andra filer kan du öppna efter att ha ladda ner dem. 


Ladda ner fil

 • I listvyn, tryck på pilen och välj Ladda ner
 • I dokumentvyn tryck på knappen Mer och välj Ladda ner

Flytta på dokument och mappar

Genom att klicka, dra och släpp kan du flytta ett dokument till en mapp. För att flytta ut ett dokument från en mapp släpp dokumentet på önskad plats i sökvägen ovanför listan. Det går även att flytta mappar på samma sätt. 

Notifiera 

Du kan notifiera andra som har behörighet till en mapp, fil eller ett dokument.

 • Från listvyn tryck på pilsymbolen i högerkanten och välj Notifiera
 • Från dokumentvyn, tryck på Mer > Notifiera
 • Det går också att välja att skicka notifikationen genom e-post
 • Notifikationen syns i vänstermenyn

Lägg till beskrivning eller instruktion för en mapp

Det går att skriva en text som syns när man klickar in på en mapp för tex instruktioner eller liknande. För att lägga till en sådan text tryck på pilen på en mapp och välj Beskrivning. Från mappvyn, tryck på Mer > Beskrivning. 

Spara version

Du kan spara en version av ditt dokument som du senare kan visa.

 • Klicka på Spara version.
 • Versionerna lägger sig i högerspalten med information om tidpunkt och vem som sparade versionen.
 • Versioner går att radera.

Kommentarer

Du och andra kan skriva kommentarer till textdokument eller filer. Kommentarer lägger sig i högerspalten med information om tidpunkt och vem som skrev kommentaren. Kommentarer går att radera.

Skapa pdf

Du kan ladda ner en pdf av ditt textdokument. Klicka på Mer > Ladda ner pdf.

Radera dokument, mapp eller fil

 • Radera i dokumentvyn genom att klicka på Mer > Radera.
 • Radera från listvyn genom att klicka på Pil > Radera. 


Bra att veta

Dokument har en begränsning i storlek på max 5 GB per behandlare.