Behandlingsformer är de tjänster/behandlingar/tider/pass om du erbjuder. Dessa hänger ihop med Arbetstid som du lägger till i din kalender. 

Arbetstid är den tid som blir bokningsbar i din kalender. Du kan själv styra för varje Behandlingsform om den ska vara bokningsbar för klienter eller bara internt för behandlare. 

Under Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer skapar du de behandlingsformer som du vill erbjuda. Där kan du även göra följande inställningar:

 

  • Beskrivning av behandlingen.
  • Extra info som ska följa med mailbekräftelsen.
  • Extra info som ska följa med sms-bekräftelse/sms-påminnelse. 
  • Längd*: hur lång tid som ska bokas i kalendern.
  • Tid med klient*: om tiden som du träffar klienten skiljer sig från den tid du vill ska bokas i kalendern.
  • Momssats som följer med på kvitton och fakturor.
  • Välja om behandlingsformen ska kunna bokas av klienter eller om bokning endast ska kunna göras internt.
  • Om journalformulär ska följa med (kräver modulerna Journal och Journalformulär).
  • Lägga till behandlingsformen till alla behandlare. Du kan även lägga till dem på specifika behandlare under Behandlare > Personens namn > Behandlingsformer

 

* Exempel på hur Längd och Tid med klient fungerar

Du träffar klienten 45 min och vill ha 15 min för journalföring, då ska Längd vara 60 och Tid med klient 45 min. Klienten får då information om att behandlingen är 45 min, men i din kalender bokas 60 min upp för att du ska ha 15 min över till journalföring. Detta blir extra viktigt om du lägger in arbetstiden som långa sjok (tex 8-12) och vill vara säker på att få lite andrum mellan bokningarna. 

 

Vilken tid börjar bokningarna om jag lägger in arbetstid som ett sjok?

Om du lägger in arbetstid som ett längre sjok (tex 8.00 - 12.00) och du bara erbjuder behandlingar med längden 60 min, så kommer alla pass att börja på heltimmar eftersom Kaddio optimerar så att du ska kunna få in så många pass som möjligt under en arbetstid. Men har du olika längd på de behandlingsformer som du erbjuder så kan starterna variera. Dvs erbjuder du t ex telefontider som är 20 min och besök som är 60 min, så kommer besöken kunna börja även kl 8.20 i och med att det då får plats med ett telefonsamtal innan. 


Vill du ha ännu mer kontroll över vilken tid bokningarna ska börja rekommenderar vi att du lägger in kortare Arbetstid. 


Att styra när vilka behandlingsformer är möjliga att boka

Om du vill att alla behandlingsformer ska gå att boka under arbetstiden du har lagt in, så behöver du inte göra något mer. 

Om du vill att bara vissa behandlingsformer ska vara bokningsbara så väljer du dessa under "Behandlarens behandlingsformer.