Till varje rubrik i en journalanteckning (kontakttyp) kan du lägga till malltexter och fraser. 

 

 

Malltext

När du lägger till en malltext i en rubrik kommer den texten redan vara ifylld i rubrikrutan när du öppnar upp en ny journalanteckning. 

 

Fraser

Fraser är en samling av färdigskrivna texter som är valbara. I journalanteckningen klickar du på de fyra raderna (se exempel till höger om Psykisk status). 

Det finns ingen begränsning på hur många fraser som kan vara kopplad till en rubrik. Vid behov kan kan du söka efter fraser.