Ja, det kan du!

  • Under Inställningar för Journal > Kontakttyper lägger du till nya kontakttyper (journalanteckningsmallar). 
  • Lägg därefter till de rubriker du vill använda. 
  • Klicka på en rubrik för att lägga till malltext. 

 

Malltext

När du lägger till en malltext i en rubrik kommer den texten redan finnas när du öppnar upp en ny journalanteckning. Du kan självklart ändra i texten då.