Kaddio Fakturering har förbättrats! Här beskriver vi vad som förändrats för dig som använt Kaddio Fakturering sedan tidigare.

 

1. Flikar

Ej fakturerade besök har flyttat till en egen flik och bytt namn till Underlag.

- Fakturor innehåller alla registrerade fakturor

- Underlag innehåller alla fakturaförslag ifrån bokning och journal.

 

2. Sök

Sökningen har förbättrats och där du tidigare endast kunde söka på klientnamn/företagskund kan du nu söka på OCR-nummer, klientens namn, företagsnamn, mottagarens adress, mottagarens stad, mottagarens postnr samt PEPPOL-ID (Om du använder e-fakturering, mer om det nedan..)

Sökning sker bland samtliga av dina fakturor och sökträffar uppdateras automatiskt, allteftersom du skriver. Har du fler sökträffar än antalet fakturor du laddat in så visas Ladda in fler under sökträffarna.

 

3. Visa

Bredvid sökfältet finns nu menyn Visa där du kan välja att visa alla fakturor eller bara visa betalda/obetalda/makulerade (fler filter kommer).

 

4. Datum

Datumfiltret fungerar som tidigare men med nyheten att du kan välja att inte filtrera på datum. Om du klickar ur "Använd datumfilter" tas inte hänsyn till fakturadatum vid sökning. Du hittar inställningen under Visa

 

5. E-fakturering

En av anledningarna till förändringarna i faktureringen är att vi ville ha stöd för e-fakturering, vilket Kaddio nu har!

Till en början är e-fakturering en opt-in modul som aktiveras under Inställningar > Moduler. Läs mer i vår artikel om e-fakturering.

Med start i maj 2019 kommer e-faktura inte längre vara en egen modul som behöver aktiveras, den kommer istället alltid finnas tillgänglig i modulen Fakturering.

 

6. Prestanda!

När du först går till Fakturor laddas endast de 25 senaste fakturorna in. Du klickar på Ladda in fler längst ner på sidan för att se fler. Varje gång du klickar på Ladda in fler laddas ytterligare 50 fakturor in och visas. Detta gör bl.a. att den laddtiden för att visa fakturor avsevärt minskat.

 

Vi hoppas att alla förändringar vi gjort i Faktureringen är förbättringar och att du gillar dem. Hör gärna av dig till oss och berätta vad du tycker. Ris och ros gör Kaddio bättre!